Wie we zijn.

Stichting Papoeajeugd naar school werkt met twee besturen. Een hier in Nederland, maar ook een in Papoea (Merauke).

Het bestuur in Papoea:

PJNS Merauke, ons plaatselijk bestuur in Merauke bestaat sinds 1989 en telt 5 leden uit de plaatselijke bevolking. Zij adviseren het bestuur in Nederland over in Papoea aangevraagde projecten.

Voorzitter:
Vacant

Penningmeester/secretaris:
Christin Setyowati

Lid:
Katarina Koti

Lid:
Dhr. Hasan Sanjaya

Lid:
Augustina Noman

Het bestuur in Nederland:

PJNS Nederland bestaat uit 4 leden die hun werkzaamheden uitvoeren met ondersteuning van vrijwillige medewerkers.

Voorzitter:
Jan Heijs, 06-51070378

Secretaris:
Ton van Breemen, 0251-221921

Penningmeester:
Karin Buckens, 06 228 09 399

Lid:
Antoon Egging, 013-8509240

Hoofd– en Nevenfuncties bestuursleden PJNS

Jan Heijs
Hoofdfunctie: Directeur Heijs Management Ondersteuning, project- en interim management in
de zorg.
Nevenfunctie:
Secretaris Stichting De Brievenbeurs, Gouda. (Filatelie)

Karin Buckens

Ton van Breemen

Antoon Egging MSC
Hoofdfunctie: Pastoraal werker woonwagenbewoners Roma en Sinti

De besturen bestaan uit onbezoldigde vrijwilligers. Niet-bestuursleden die meewerken ontvangen ook geen beloning.