In juli/augustus zijn wij, Jan Heijs (voorzitter PJNS Nederland) en Marjolijn Veeger op werkbezoek geweest in Merauke. Het was fijn er weer te zijn en pater Kees weer te ontmoeten. We logeerden in het Asmat hotel, dat helaas betere tijden heeft gekend….

Jan heeft uitgebreid met enkele bestuursleden gesproken ter voorbereiding van de vergadering. Ook met een aspirant nieuw lid, Susan, een jonge vrouw die ook als vrijwilliger van Kelas Inspirasie (zie verder in dit verslag) kinderen begeleidt. Die voorbereiding was nodig om verwachtingen en ideeën op elkaar af te stemmen. Dit heeft ertoe geleidt dat de 5 leden weer enthousiast zijn. Ter plekke is een Whatsapp groep opgericht, ja ja nieuwe media!!!!

Bestuur in Merauke vlnr: Susan nieuw lid, Christin penningmeester, ibu Koti lid, (Edo (tolk), Jan (voorzitter Nederland), Marjolijn(vrijwilliger), Modesta voorzitter Merauke, Hassan lid

Er zijn diverse nieuwe aanvragen bij het bestuur in Merauke binnengekomen die aan onze criteria voldoen. (onderwijsgerelateerd/ arme kinderen/ controleerbaar/ goede contactpersonen/ toekomstbestendig) We hebben met alle aanvragers gesproken en onze werkwijze uitgelegd: ze weten dat hun aanvraag in Nederland wordt besproken. Daar wordt besloten of ze uit het bestaande budget betaald kunnen worden of dat er een sponsor voor gezocht gaat worden.

Onderstaande scholen en internaten hebben wij bezocht:

Kleuterscholen in Merauke

Maria Dolorosa

Zij willen nieuw buiten-speel-materiaal aanvragen, het bestaande is na 26 jaar kapot en verroest. We steunen deze school al met bijvoeding en we sporen de leiding aan hier weer een aanvraag voor te doen. Er werkt een enthousiast team van leidsters.

Theresia in Buti

Door een aangescherpte onderwijs-eis heeft deze kleuterschool nog nieuw leermateriaal voor taal en rekenen nodig.Ook vragen zij een bouwkundige aanpassing van hun waterreservoir. Zij hebben hiervoor een gespecifieerde aanvraag klaarliggen. (**)

Maria Fatima (Kelapa Lima)

Hier zitten een PAUD (voorschool) en kleuterschool samen. We bespreken met de leiding en een lid van de ouderraad hun aanvraag voor bijvoeding voor de vele Papoeakinderen. (**) De ouders gaan zelf zo veel mogelijk voeding van hun eigen landjes inbrengen.

Kleuterschool buiten Merauke

De PAUD

Voorschool en kleuterschool in Ugo liggen in Boven Digoel waar we niet zijn geweest. De contacten met hen zullen gaan lopen via de NGO die vanuit Merauke daar 3 x per jaar naar toe gaat. (Perkumpulan Silva Papua Lestari). Er zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt met het bestuur van Merauke. (**)

Basisschool

Xaverius

Deze school wil een aanvraag doen voor een kleine verbouwing van de sanitaire ruimtes (hard nodig) en het verhogen van hun waterreservoir zodat er een betere waterdruk zou zijn en geen pomp nodig is.

Internaten

KPG (lerarenopleiding)

Het  internaat van de school (staat op het terrein) vraagt steun bij het verbeteren/vergroten  van de hun waterreservoir zodat zij voor droge tijden meer water kunnen opvangen. Een fysiek project.

Asrama Eci

In het binnenland, bij Kepi ligt in Eci een internaat van 14 meisjes dat een aanvraag wil doen voor de aanschaf van schoolmaterialen en uniformen.(**) De leidinggevende zuster Michaëla was in Merauke en kon haar aanvraag toelichten.

Bundah Kasih

Voor 17 meisjes heeft zuster Chiara een aanvraag in voorbereiding voor uniformen en schoolmateriaal.(**)

SMA / hoger vervolgonderwijs

AKBID

Dit is een particuliere verloskundigen opleiding (Akademi Bidan) die voor het eerst een aanvraag aan het voorbereiden is voor 44 studenten. Na een constructief gesprek is er afgesproken dat de aanvraag toolkids (**) voor voor de school zal betreffen. (bloeddrukmeter, sterilisatieset, eendebek enz.)

St. Anthonius

Het nieuwste PJNS project, het aanschaffen van gereedschapskisten voor studenten van de technische school in Merauke, heeft onze volle aandacht gekregen. De aarzelende voortgang is uitgebreid besproken en de aanpak in het nieuwe schooljaar geeft weer vertrouwen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst hebben wij twee soorten gereedschapskisten ceremonieel aangeboden aan de studenten. Ze zijn na de zomervakantie in gebruik genomen.

Door het vertrek van bekende contactpersonen is het daadwerkelijk inleveren vaneen aanvraag weleens vertraagd of hij komt helemaal niet meer. Omdat we de situatie ter plekke kennen worden nieuwe contactpersonen wel aangespoord daartoe door de penningmeester maar ze moeten zelf de aanvraag maken en inleveren in Merauke. Een voorbeeld van hoe het kan werken is de aanvraag voor Eci. Zowel zuster Michaela als zuster Hubertine, een ervaren internaatleidster in Kepi, waren in Merauke toen wij er waren en hebben samen de aanvraag voorbereid.

In de vergadering van PJNS in Oktober lagen alle aanvragen voor dit schooljaar op tafel.  Ons werkbezoek heeft 6  aanvragen opgeleverd. (zie ** in het rijtje hierboven)

Dit jaar kwamen we twee geheel onbekende situaties tegen:

1.Zowel bij de AKPER (verpleegkundigenopleiding)  als bij de AKBID kwam ter sprake dat er hoge kosten zijn voor het lopen van stage in steden in Indonesië, een verplicht deel van de opleiding.  Ziekenhuizen in Merauke bieden namelijk niet de integrale opleidingsmogelijkheden. De vraag was of wij daarin kunnen ondersteunen. Wij hebben ons erg terughoudend opgesteld omdat het vooral reiskosten betreft. Inmiddels is besloten dat we geen middelen hebben om dit te kunnen steunen

2.Internaten van KPG en AKBID  hebben te maken met leegloop door het gebrek aan middelen om voeding voor de studenten te kunnen kopen. Dit betekent minder Papoea-studenten in die studies. Merauke betaalt n.l. sinds kort alleen nog voor studenten uit hun eigen gemeente en juist op deze internaten komen veel studenten uit de binnenlanden. Deze kwestie zal in het bestuur PJNS Nederland nader worden onderzocht.

Naast deze bezoeken aan PJNS gerelateerde instellingen hebben we leuke contacten gehad met groepen jongeren die voor de kinderen in Merauke op vrijwillige basis geweldig werk verzetten.

Pondok Belajar is een initiatief van studenten, om kinderen uit de armste wijken van Merauke dagelijks bij elkaar te halen in een klein kerkje om hen te leren samen te spelen, afspraken te maken, op tijd te komen, oefeningen te doen, tot zelfs voorbereiding op regulier onderwijs. Ze nemen een aanvraag in overweging voor laptop en een beamer. (**) Daar hoorden we tot onze grote verbazing dat er een enorm probleem is dat een kind pas geregistreerd kan worden bij de gemeente als de ouders getrouwd zijn. Dat is in deze wijken zeker niet altijd aan de orde waardoor de kinderen niet naar school kunnen, zij bestaan niet….zij worden dus ook niet geteld. Of in Merauke 98% van de kinderen daadwerkelijk naar school gaat is dus zeker de vraag. Registratie kost geld en kost heel veel administratieve rompslomp waar ouders niet aan mee willen of kunnen doen. Het is dan ook een geweldig idee dat Pondok Belajar ook trainingen voor ouders op wil gaan zetten. In gesprek met Pater Kees de Rooij hebben we bediscussieerd of de kerk en de Posiando (consultatieburo) in deze kwestie een rol kunnen spelen. We blijven in contact!!

Bij Kitong Bisa kunnen kinderen in het weekend samenkomen en activiteiten ondernemen. Dat doen ze op twee locaties in de stad, een is een lokaaltje van een school en de ander een kamer in een privéwoning. De insteek is de Engelse taal te leren kennen. Wij zagen een groep kinderen driftig de namen van dieren van Bahassa naar het Engels te vertalen. De organisatie werkt Papoeabreed en de vrijwilligers krijgen als kadervorming de mogelijkheid om diverse trainingen te volgen, ook voor hun eigen ontwikkeling. Een leuk initiatief dat geheel zelfstandig haar middelen genereert.

Een andere groep jonge mensen is Kelas Inspirasi. Zij verzorgen met zekere regelmaat op basisscholen presentaties en leuke activiteiten door studenten en jonge werkenden, om leerlingen te inspireren goed hun best te doen omdat je echt dóór kunt leren en werk kunt vinden. Ook dit is vrijwilligerswerk.

En verder hebben we hele inspirerende jonge mensen ontmoet die vaak activiteiten doen met kinderen. Marjolijn heeft met enkele van hen contact via Facebook en zo hebben we een ontmoeting met hen georganiseerd in een café. Het was een gezellige avond maar de grote winst was dat deze mensen elkaar hebben leren kennen en ervaringen kunnen delen.

Martha heeft iedere zaterdag een kinderclub in Mangga Dua

Door: Jan Heijs en Marjolijn Veeger.