Wat we doen.

In Papoea

De steun voor zowel ongeveer 1000 kinderen als fysieke projecten ( watervoorziening, sportveldje, schoolmateialen, gereedschapskisten en bouwkundige verbeteringen aan internaten) is als volgt verdeeld:

Wij steunen bijvoeding-projecten op 2 kleuterscholen waar de leiding 2 à 3 per week een maaltijd bereidt voor zo’n 110 kleuters. Ondervoeding van jonge kinderen is een probleem dat hen belemmert naar school te komen.

In Papoea ondersteunen wij zo’n 700 kinderen op de basisschool en het primair voortgezet onderwijs ( eerste 3 leerjaren). De ouders van deze kinderen kunnen zelf niet of onvoldoende voor aanvullend schoolgeld, een uniform en schoolboeken en schrijfgerei zorgen.

In het vervolgonderwijs ondersteunen wij ongeveer 45 leerlingen op de opleiding tot ambtenaar, onderwijzer en verpleegkundige. Ook daar wordt het geld besteed aan extra schoolkosten, een uniform, boeken. Tevens steunen wij ongeveer 135 leerlingen van de technische school.

Steun aan 8 Internaten voor ongeveer 190 jongeren die daar tijdelijk wonen zolang ze op school zitten. Ze komen uit de binnenlanden naar school omdat er in hun dorp geen school is of het zijn kinderen zonder- of met zieke ouders. Zij krijgen steun die mogelijk maakt dat ze naar school kunnen of hun huiswerk kunnen maken met bovengenoemde schoolmiddelen. Soms kunnen kleine noodzakelijke bouwwerkzaamheden worden betaald ter ondersteuning van de woonsituatie van de jongeren.

Werkwijze:

Aanvragen voor financiële hulp om naar school te kunnen of voor een project, komen binnen bij de penningmeester van het lokale bestuur in Merauke, Papua. Zij laat de aanvrager een formulier invullen. Op basis daarvan brengt het lokale bestuur, aan de hand gezamenlijk vastgestelde criteria, een advies uit aan het bestuur in Nederland.  Criteria zijn: financiële positie van de aanvrager, toekomstbestendigheid van de aanvraag, mogelijkheid tot inschakelen lokale hulpbronnen, motivatie van de aanvrager. De toekenning van steun is voor schoolkinderen een half schooljaar. Op basis van een rapportage over de resultaten wordt al of niet het tweede halfjaar ook toegekend. Een project wordt gesteund op basis van een begroting.

Het bestuur in Nederland neemt formeel een besluit over de aanvragen en laat zich uitgebreid informeren over de organisatie daarvan. Contacten verlopen per mail of sms in de Indonesische taal. Nederland zet geld in van de vaste donateurs en doet diverse soorten activiteiten, om geld in te zamelen.

In Nederland:

De laatste jaren hebben wij rond de €40.000 euro kunnen overmaken naar Papoea. Wij hebben (nog) zo’n 200 vaste donateurs.

Wij doen allerlei “acties” om aandacht voor Papoea te organiseren en om geld in te zamelen:

  • houden lezingen en geven presentaties die worden ondersteund door beeldmateriaal.
  • laten onze korte film zien waarin we 3 studenten volgen en een van onze projectleidsters.
  • staan op evenementen in een stand waar we ons als goed doel presenteren en etnografica uit Papoea verkopen.
  • hebben digitaal lesmateriaal ontwikkeld voor o.a. de basisschool over Papoea en de leefgewoonten van kinderen.
  • geven 2 x per jaar een nieuwsbrief uit waarin we verslag doen van activiteiten in Papoea en in Nederland
  • hebben een website over de actuele ontwikkelingen van ons werk in Papoea en Nederland.
  • geven van informatie aan scholieren en studenten ten behoeve van een werkstuk of scriptie.

Projecten

2018-09-06T15:07:07+02:00

Internaat Bundah Kasih Merauke

Wij steunen het internaat met kosten voor levensonderhoud en schoolgaan voor ongeveer 30 meisjes en soms bij het opknappen van hun gebouw.

2018-10-04T10:47:55+02:00

Internaat ABBA in Merauke

Jaarlijks is ons streven het internaat met € 2.060 euro te ondersteunen met het levensonderhoud en schoolgaan.

2018-10-04T10:48:43+02:00

Steun aan studenten Onderwijsopleiding (KPG)

Studenten aan de KPG (onderwijzers) dragen een uniform, moeten ook schoolgeld betalen en hun eigen schoolgerei bekostigen. PJNS steunt studenten hierbij door een bijdrage aan die kosten te geven.

2018-10-04T10:49:39+02:00

AKPER Verpleegkundigen opleiding

Tijdens het werkbezoek in augustus 2018 kwam er wel een vraag voor ondersteuning voor kosten voor transport, schrijfmateriaal, eten en het betalen van de nodige fotokopieën. De schoolleiding is gevraagd hiervoor een aanvraagformulier in te leveren bij PJNS Merauke.

2018-10-04T10:50:09+02:00

Kuda Mati

Via dit project steunen wij zo’n 450 kinderen op basisscholen en een beperkt aantal in het algemeen voortgezet onderwijs (eerste 3 leerjaren).

2019-06-12T20:22:06+02:00

Gereedschapskisten technische school

Vanaf September 2018 krijgen studenten aan de Technische School St. Anthonius van PJNS in het eerste jaar hun eigen gereedschapskist, het zijn de arme Papoeastudenten van ongeveer 15 jaar, die met deze kist in de gelegenheid zijn deze 3 jarige opleiding te volgen.

Meer laden

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?