Wat we doen.

In Papoea

De steun voor toegang tot onderwijs voor ruim 900 kinderen!

Wij steunen bijvoeding-projecten op 5 kleuterscholen waar de leiding 2 à 3 per week een maaltijd bereidt voor ruim 300 kleuters. Ondervoeding van jonge kinderen is een probleem dat hen verzwakt. De bijvoeding stimuleert hen naar school te komen.

Wij ondersteunen zo’n 350 leerlingen op de basisschool en in het algemeen voortgezet onderwijs (eerste 3 leerjaren SMP). De ouders van deze kinderen kunnen zelf niet of onvoldoende zorgen voor aanvullend schoolgeld, een uniform, schoolboeken, schriften en schrijfgerei.  

In het vervolg- en beroepsonderwijs (SMA en Kaderopleidingen) ondersteunen wij ongeveer 275 leerlingen op opleidingen tot bijvoorbeeld ambtenaar, technisch beroep, onderwijzer, verloskundige of verpleegkundige. Ook daar wordt het geld besteed aan extra schoolkosten, een uniform en boeken.

Fysieke projecten

Veel van deze jongeren zitten op een van de internaten. Jongeren wonen daar tijdelijk zolang ze op school zitten. Ze komen uit de binnenlanden omdat er in hun dorp geen school is of het zijn kinderen zonder- of met zieke ouders.

Internaten, scholen of vrijwilligers steunen we ook met fysieke projecten. Dat kan zijn: het verbouwen van sanitair, de aanschaf van computers, het verbeteren van een waterput enz. Altijd ten dienste van het kunnen volgen van onderwijs door jongeren.

Het totaaloverzicht van al onze projecten van 2015 tot en met 2019 kunt u vinden via deze link.

Werkwijze:

Aanvragen voor financiële hulp om naar school te kunnen of voor een project, komen binnen bij de penningmeester van het lokale bestuur in Merauke, Papoea. Zij laat de aanvrager een formulier invullen. Op basis daarvan brengt het lokale bestuur, aan de hand gezamenlijk vastgestelde criteria, een advies uit aan het bestuur in Nederland.  Criteria zijn: financiële positie van de aanvrager, toekomstbestendigheid van de aanvraag, mogelijkheid tot inschakelen lokale hulpbronnen, motivatie van de aanvrager. De toekenning van steun is voor schoolkinderen een half schooljaar. Op basis van een rapportage over de resultaten wordt al of niet het tweede halfjaar ook toegekend. Een project wordt gesteund op basis van een begroting.

Het bestuur in Nederland neemt formeel een besluit over de aanvragen en laat zich uitgebreid informeren over de organisatie daarvan. Contacten verlopen per mail, sms en whatsapp in de Indonesische taal. Nederland zet geld in van de vaste donateurs en doet diverse soorten activiteiten, om geld in te zamelen.

In Nederland:

De laatste jaren hebben wij jaarlijks gemiddeld €40.000 euro kunnen overmaken naar Papoea. Wij hebben (nog) zo’n 154 vaste donateurs.

Wij doen allerlei “acties” om aandacht voor Papoea te organiseren en om geld in te zamelen:

  • het houden lezingen en geven presentaties die worden ondersteund door beeldmateriaal
  • we laten de korte film zien over ons werk waarin we 3 studenten volgen en een van onze projectleidsters in Merauke
  • we benaderen scholen en bedrijven/organisaties met het verzoek onze stichting als ‘goed doel’ te benoemen bij een actie of evenement
  • we staan op evenementen in een stand waar we ons als goed doel presenteren en etnografica uit Papoea verkopen
  • we hebben (digitaal) lesmateriaal ontwikkeld voor o.a. de basisschool over Papoea en de leefgewoonten van kinderen.
  • we geven 2 x per jaar een nieuwsbrief uit waarin we verslag doen van activiteiten in Papoea en in Nederland
  • we hebben een website over de actuele ontwikkelingen van ons werk in Papoea en Nederland
  • we geven informatie aan scholieren en studenten ten behoeve van een werkstuk of een scriptie

Projecten

Nieuwe projecten in het schooljaar 2019-2020:

2020-07-13T21:34:16+02:00

Pondok Belajar

Dit project van vrijwilligers in Merauke vangt 5 dagen per week een grote groep kinderen (70) uit een arme buurt op, die niet naar school gaan. Het betreft hier kinderen die, omdat hun ouders niet zijn getrouwd, niet geregistreerde staan [...]

2020-07-13T21:32:22+02:00

Meisjesinternaat Carolina in Kepi

De oude waterput was ingezakt en nauwelijks meer bruikbaar. Omdat een internaat een goede watervoorziening nodig heeft besloten wij een bijdrage te leveren aan de verbouwing.

2020-07-13T21:30:28+02:00

Kleuterschool Maria Dolorosa

Deze kleuterschool heeft met behulp van PJNS nieuwe speeltoestellen voor in de tuin kunnen aanschaffen. De oude waren, na zeker 27 jaar, erg verroest en helemaal niet meer kindvriendelijk.

2020-07-13T21:23:04+02:00

Lagere school Fransiskus Xaverius 1

Voor deze lagere school in Merauke hebben we de aanvraag gehonoreerd om hun sanitaire voorzieningen te verbeteren. De schoolleiding heeft de kleine verbouwing voortvarend ter hand genomen.

Overige projecten:

2020-07-13T21:27:41+02:00

Jongensinternaat Don Bosco Mindiptana

Op dit internaat zitten 17 jongens. Zij wonen in principe zelfstandig in een gebouw, maar onder het toeziend oog van zuster Celine van het meisjesinternaat.

2020-07-13T21:28:24+02:00

Internaat Bundah Kasih Merauke

Wij steunen het internaat met kosten voor levensonderhoud en schoolgaan voor ongeveer 30 meisjes en soms bij het opknappen van hun gebouw.

2020-07-13T21:28:25+02:00

Internaat ABBA in Merauke

Jaarlijks is ons streven het internaat met € 2.060 euro te ondersteunen met het levensonderhoud en schoolgaan.

2020-07-13T21:28:25+02:00

Kuda Mati

Via dit project steunen wij zo’n 450 kinderen op basisscholen en een beperkt aantal in het algemeen voortgezet onderwijs (eerste 3 leerjaren).

Meer laden

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?