Wat we doen.

In Papoea

De steun voor zowel ongeveer 1000 kinderen als fysieke projecten ( watervoorziening, sportveldje, schoolmateialen, gereedschapskisten en bouwkundige verbeteringen aan internaten) is als volgt verdeeld:

Wij steunen bijvoeding-projecten op 2 kleuterscholen waar de leiding 2 à 3 per week een maaltijd bereidt voor zo’n 110 kleuters. Ondervoeding van jonge kinderen is een probleem dat hen belemmert naar school te komen.

In Papoea ondersteunen wij zo’n 700 kinderen op de basisschool en het primair voortgezet onderwijs ( eerste 3 leerjaren). De ouders van deze kinderen kunnen zelf niet of onvoldoende voor aanvullend schoolgeld, een uniform en schoolboeken en schrijfgerei zorgen.

In het vervolgonderwijs ondersteunen wij ongeveer 45 leerlingen op de opleiding tot ambtenaar, onderwijzer en verpleegkundige. Ook daar wordt het geld besteed aan extra schoolkosten, een uniform, boeken. Tevens steunen wij ongeveer 135 leerlingen van de technische school.

Steun aan 8 Internaten voor ongeveer 190 jongeren die daar tijdelijk wonen zolang ze op school zitten. Ze komen uit de binnenlanden naar school omdat er in hun dorp geen school is of het zijn kinderen zonder- of met zieke ouders. Zij krijgen steun die mogelijk maakt dat ze naar school kunnen of hun huiswerk kunnen maken met bovengenoemde schoolmiddelen. Soms kunnen kleine noodzakelijke bouwwerkzaamheden worden betaald ter ondersteuning van de woonsituatie van de jongeren.

Werkwijze:

Aanvragen voor financiële hulp om naar school te kunnen of voor een project, komen binnen bij de penningmeester van het lokale bestuur in Merauke, Papua. Zij laat de aanvrager een formulier invullen. Op basis daarvan brengt het lokale bestuur, aan de hand gezamenlijk vastgestelde criteria, een advies uit aan het bestuur in Nederland.  Criteria zijn: financiële positie van de aanvrager, toekomstbestendigheid van de aanvraag, mogelijkheid tot inschakelen lokale hulpbronnen, motivatie van de aanvrager. De toekenning van steun is voor schoolkinderen een half schooljaar. Op basis van een rapportage over de resultaten wordt al of niet het tweede halfjaar ook toegekend. Een project wordt gesteund op basis van een begroting.

Het bestuur in Nederland neemt formeel een besluit over de aanvragen en laat zich uitgebreid informeren over de organisatie daarvan. Contacten verlopen per mail of sms in de Indonesische taal. Nederland zet geld in van de vaste donateurs en doet diverse soorten activiteiten, om geld in te zamelen.

In Nederland:

De laatste jaren hebben wij rond de €40.000 euro kunnen overmaken naar Papoea. Wij hebben (nog) zo’n 200 vaste donateurs.

Wij doen allerlei “acties” om aandacht voor Papoea te organiseren en om geld in te zamelen:

  • houden lezingen en geven presentaties die worden ondersteund door beeldmateriaal.
  • laten onze korte film zien waarin we 3 studenten volgen en een van onze projectleidsters.
  • staan op evenementen in een stand waar we ons als goed doel presenteren en etnografica uit Papoea verkopen.
  • hebben digitaal lesmateriaal ontwikkeld voor o.a. de basisschool over Papoea en de leefgewoonten van kinderen.
  • geven 2 x per jaar een nieuwsbrief uit waarin we verslag doen van activiteiten in Papoea en in Nederland
  • hebben een website over de actuele ontwikkelingen van ons werk in Papoea en Nederland.
  • geven van informatie aan scholieren en studenten ten behoeve van een werkstuk of scriptie.

Projecten

2018-10-04T10:45:28+02:00

Internaat Amam Bekai Chevalier

Tijdens het werkbezoek van 2018 hoorden we dat een heel nieuw gebouw in aanbouw is. Er zullen op korte termijn nieuwe afspraken gemaakt worden over welke bijdragen PJNS zal leveren.

2018-10-04T10:46:15+02:00

Meisjesinternaat Tanah Merah

Het meisjesinternaat is momenteel gesloten. Het doel is dat het internaat volgend schooljaar weer gaat functioneren.

2018-09-06T15:34:54+02:00

Jongensinternaat Don Bosco Mindiptana

Op dit internaat zitten 17 jongens. Zij wonen in principe zelfstandig in een gebouw, maar onder het toeziend oog van zuster Celine van het meisjesinternaat.

Meer laden

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?