Wat we doen.

Projecten in Papoea

PJNS onderscheidt 2 soorten projecten:

 • Structurele projecten (financiële ondersteuning)
 • fysieke projecten (vaak eenmalig).

Structurele projecten

 1. Financiële bijdragen voor kinderen (hun ouders) en studenten om het naar school gaan mogelijk te maken door de aanschaf van uniformen, boeken en schoolspullen als pennen en schriften. Het betreft kinderen van de basisschool t/m studenten aan de universiteit
 2. Bijvoeding
  • op kleuterscholen om ondervoeding niet de reden te laten zijn dat kleuters niet naar school komen. Kinderen met honger hebben geen energie om aan activiteiten deel te nemen en gaan dan vaak mee met hun moeder om eten te verzamelen, ook in de stad.
  • op projecten die door vrijwilligers worden gerund om kinderen met honger die helemaal niet naar school gaan op te vangen en te begeleiden naar school
 3. Financiële bijdragen aan Internaten om de leiding te ondersteunen bij het verzorgen van de kinderen en voor de begeleiding naar school.

1. Financiële bijdragen voor kinderen en studenten

Project Kuda Mati

Het project Kuda Mati voorziet in zo’n tien arme wijken rondom Merauke ruim 293 kinderen op de basisschool van een bijdrage aan de kosten voor school. Ibu Koti (60+), een van onze bestuursleden in Merauke, trekt dit project al jaren. Zij bezoekt ieder half jaar alle wijken en organiseert bijeenkomsten om ouders te informeren onder welke voorwaarden ze steun van PJNS kunnen aanvragen. De inschrijvingen en controles over de schoolgang van de kinderen zijn bij haar in goede handen. Sinds 2019 doet zij dit werk zoveel mogelijk samen met Susan Kandaimo, een veel jonger bestuurslid. Een jonge Papoea-vrouw die hopelijk in de toekomst het werk van Ibu Koti gaat overnemen.

Student – Betty Kepreri Aung

Op de universiteit van Merauke, de Musamus, doet Betty de opleiding voor onderwijzeres. Haar beide ouders zijn overleden, zij woont bij haar oma in Merauke. Zij is dankbaar dat zij al meerdere jaren steun ontvangt van PJNS om haar opleiding af te kunnen ronden. Bij het verslag over het vorige schooljaar zat haar rapport. Het ziet er goed uit. Ook voor het volgende half jaar vraagt zij ondersteuning aan en is haar aanvraag door PJNS goedgekeurd

2. Bijvoeding

Project Kimaam

Vanaf schooljaar 2018-2019 is er ook een project op het eiland Kimaam, ten westen van Merauke. Met name in de binnenlanden in het zuiden van Papoea is steun van groot belang omdat daar pas 60% -70% van de kinderen naar school gaat. PJNS heeft hier een kleuterschool met succes gesteund: er was een goed verslag! Ook komend half jaar krijgt de school steun voor bijvoeding. Zoals op andere plaatsen blijkt dat dit een goede stap is om de ondervoeding van kinderen aan te grijpen om hen met school en een gestructureerder leven, kennis te laten maken.

Project Asmaro (vrijwilligers)

In de zomer van 2020 hebben 3 jonge Papoea’s een NGO opgericht (Papua Mandiri Sentosa), om de arme Asmat gemeenschap, achter het Maro stadion in Merauke, te gaan steunen. Het brede project is gericht op economische versterking van de gezinnen (vakgerichte trainingen), sanitaire trainingen en opvang van kinderen die niet naar school gaan vanwege de armoede problematiek. Hapin en PJNS steunen het project samen. Hapin steunt de economische versterking met o.a. d steun aan ‘selling huts’, verkooppunten voor de zelf-gevangen vis door vrouwen; tevens steunen zij de training van een hygiënische levensstijl.

PJNS steunt de kinderen met bijvoeding om ondervoeding te voorkomen en zo de kinderen actief te kunnen laten zijn in diverse activiteiten die hen worden aangeboden. De armoede in deze gemeenschap is zo schrijnend dat kinderen liever met hun moeder op pad gingen om eten bij elkaar te scharrelen dan op school te zitten zonder ontbijt of lunch in hun buik. De kinderen komen nu 3 x per week een middag naar een nabijgelegen kerk voor een leerzaam programma en een voedzame maaltijd.  Rondom de maaltijd wordt door het inmiddels vaste team begeleiders, aandacht besteed aan zichzelf wassen, handen wassen en tandenpoetsen.

3. Financiële bijdrage aan Internaten

Jongensinternaat Don Bosco in Mindiptana

Het internaatgebouw had een paar jaar leeggestaan. Er was destijds niemand die de zorg voor de jongens op zich kon nemen. Het gebouw was nog in goede staat. Een groep van 18 jongens, die in dorpen rond Mindiptana wonen, hebben het gebouw in 2016 als het ware ‘gekraakt’. Ze zijn namelijk heel gemotiveerd om naar de middelbare school te gaan, het SMP. Omdat het de jongens aan eten en ervaring in ‘huishouding’ ontbrak hebben ze aangeklopt bij de zusters van het meisjesinternaat. Die zusters willen de jongens helpen en hebben een aanvraag gedaan bij Pjns om samen met de jongens de verantwoordelijkheid te nemen voor hun welzijn. Deze samenwerking loopt sinds die tijd heel goed.

Fysieke eenmalige projecten

Diverse projecten uit 2019 en 2020

 • het maken van een waterput bij een internaat
 • aanschaf speel/leermateriaal, buitenspeelmateriaal, gereedschapskisten, tassen enz. voor scholen
 • ondersteuning van onderwijs gerelateerde initiatieven

Waterput in Kepi op het Internaat voor meisjes, Carolina

De watervoorziening bij het internaat was niet in orde, de put was ingezakt en nauwelijks meer bruikbaar. Omdat een internaat met een grote groep meisjes goede watervoorziening nodig heeft en er de middelen ervoor ontbraken heeft PJNS een sponsor gezocht. Met dank aan: “Stichting financiële commissie katholiek jeugdwerk Antonius en Lodewijk”. Kortgeleden kregen we bijgaande foto’s van de verbouwing.

Buitenspeelmateriaal voor kleuterschool Maria Dolorosa

Deze kleuterschool in een arme wijk van Merauke heeft, uit eigen middelen van PJNS, nieuwe speeltoestellen voor in de tuin kunnen aanschaffen. De oude waren, na zeker 27 jaar, erg verroest en helemaal niet meer kindvriendelijk.

Tassen (toolboxen) voor studenten Verloskunde

Tassen voor de beroep gerelateerde materialen voor studenten aan de Verloskundigenopleiding Merauke. De particuliere Hogere Opleiding Verloskunde (Akademi Kebidanan) heeft voor het eerst een aanvraag ingediend voor 44 studenten. Na een constructief gesprek in de zomer van 2019 is er afgesproken dat de aanvraag tassen/ toolboxen betreft. Studenten hebben namelijk gedurende hun opleiding, tijdens lessen en op stages, allerlei materialen nodig (bloeddrukmeter, sterilisatieset, eendebek enz.). Deze tassen krijgen de studenten in gebruik tijdens hun studie. Een erfenis heeft deze ondersteuning mogelijk gemaakt. Onderstaande foto toont de spullen die verloskundigen gebruiken en graag in een tas willen mee kunnen nemen.

Ondersteuning aan onderwijs gerelateerde initiatieven: AFI schrijfwedstrijd

Pondok Belajar is een vrijwilligersproject in Merauke om kinderen uit hele arme wijken die niet naar school gaan, op te vangen en naar school proberen te begeleiden. Regelmatig met succes! De initiatiefnemer is Albertus Fiharsono. Hij heeft nu met zijn eigen stichting AFI (Albertus Fiharsono Institute) onderwijzers uit heel Papoea uitgenodigd om een verhaal te schrijven over hoe zij de Papoea cultuur in hun lessen inbouwen. Papoeakinderen hebben namelijk te maken met specifiek Indonesisch lesmateriaal waarin zij hun eigen cultuur niet herkennen. (denk even aan de Surinaams kinderen die leerden: “de Rijn komt bij Lobith ons land binnen”) Uit de inzendingen van deze schrijfwedstrijd worden de beste 15 verhalen gebundeld in een boek dat beschikbaar komt (700 exemplaren) voor het onderwijs in Papoea. De wedstrijd is ontwikkeld in samenspraak met het hoofd van het departement Onderwijs van de provincie Papoea in Jayapura. Omdat dit onderwijsinitiatief een geweldig instrument is om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de leefwereld van de kinderen hebben wij als PJNS, samen met Hapin, besloten het te ondersteunen.

Op 27 december 2020 werd de uitslag via Facebook bekendgemaakt!!!! Er waren 45 verhalen ingeleverd en er zijn 5 prijzen uitgereikt. (3x Juara= kampioen. 2x Harpan = belofte, hoop) 30 van de 45 verhalen worden in het boek opgenomen. Bij het verschijnen van het boek besteden we opnieuw aandacht aan dit project.

Het totaaloverzicht van al onze projecten van 2015 tot en met 2019 kunt u vinden via deze link.

Werkwijze:

Aanvragen voor financiële hulp om naar school te kunnen of voor een project, komen binnen bij de penningmeester van het lokale bestuur in Merauke, Papoea. Zij laat de aanvrager een formulier invullen. Op basis daarvan brengt het lokale bestuur, aan de hand gezamenlijk vastgestelde criteria, een advies uit aan het bestuur in Nederland.  Criteria zijn: financiële positie van de aanvrager, toekomstbestendigheid van de aanvraag, mogelijkheid tot inschakelen lokale hulpbronnen, motivatie van de aanvrager. De toekenning van steun is voor schoolkinderen een half schooljaar. Op basis van een rapportage over de resultaten wordt al of niet het tweede halfjaar ook toegekend. Een project wordt gesteund op basis van een begroting.

Het bestuur in Nederland neemt formeel een besluit over de aanvragen en laat zich uitgebreid informeren over de organisatie daarvan. Contacten verlopen per mail, sms en whatsapp in de Indonesische taal. Nederland zet geld in van de vaste donateurs en doet diverse soorten activiteiten, om geld in te zamelen.

In Nederland:

De laatste jaren hebben wij jaarlijks gemiddeld €40.000 euro kunnen overmaken naar Papoea. Wij hebben (nog) zo’n 154 vaste donateurs.

Wij doen allerlei “acties” om aandacht voor Papoea te organiseren en om geld in te zamelen:

 • het houden lezingen en geven presentaties die worden ondersteund door beeldmateriaal
 • we laten de korte film zien over ons werk waarin we 3 studenten volgen en een van onze projectleidsters in Merauke
 • we benaderen scholen en bedrijven/organisaties met het verzoek onze stichting als ‘goed doel’ te benoemen bij een actie of evenement
 • we staan op evenementen in een stand waar we ons als goed doel presenteren en etnografica uit Papoea verkopen
 • we hebben (digitaal) lesmateriaal ontwikkeld voor o.a. de basisschool over Papoea en de leefgewoonten van kinderen.
 • we geven 2 x per jaar een nieuwsbrief uit waarin we verslag doen van activiteiten in Papoea en in Nederland
 • we hebben een website over de actuele ontwikkelingen van ons werk in Papoea en Nederland
 • we geven informatie aan scholieren en studenten ten behoeve van een werkstuk of een scriptie

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?