Wat we doen.

Projecten in Papoea

PJNS onderscheidt 2 soorten projecten:

 • structurele projecten
 • eenmalige fysieke projecten

Structurele projecten

 1. Financiële bijdragen aan kinderen (hun ouders) en studenten:
  Om het naar school gaan mogelijk te maken door de aanschaf van uniformen, boeken en schoolspullen als pennen en schriften. Het betreft kinderen van de basisschool t/m studenten aan de universiteit. Zij kunnen  een aanvraag indienen bij de penningmeester van PJNS Merauke of via het project Kuda Mati. Het criterium voor goedkeuring is de smalle beurs van de ouders.
 2. Bijvoeding:
  • Op kleuterscholen om ondervoeding niet de reden te laten zijn dat kleuters niet naar school komen. Kinderen met honger hebben geen energie om aan activiteiten deel te nemen en gaan dan vaak mee met hun moeder om eten te verzamelen, in het moeras of in de stad. Criterium voor goedkeuring is dat de school voor eten zorgt op school (de vrijwilliger
  • Er zijn ook vrijwilligersprojecten die kinderen opvangen die helemaal (nog) niet naar school gaan. We hebben een project ondersteunt met bijvoeding, om de kinderen te motiveren deel te nemen aan dat project.
 3. Financiële bijdragen aan Internaten:
  Om de leiding te ondersteunen bij het verzorgen van de kinderen en voor de begeleiding naar school. Criterium voor goedkeuring is dat de kinderen de school werkelijk bezoeken.

1. Voorbeelden van financiële bijdragen voor kinderen en studenten

Project Kuda Mati

Het project Kuda Mati voorziet in zo’n tien arme wijken rondom Merauke (in 2023 zijn dat 226 kinderen op de basisschool en 83 kinderen in het lager voortgezet onderwijs), van een bijdrage aan de kosten voor school.  Ibu Koti (70+), een van onze bestuursleden in Merauke, trekt dit project al jaren. Zij bezoekt ieder half jaar alle wijken en organiseert bijeenkomsten om ouders te informeren onder welke voorwaarden ze steun van PJNS kunnen aanvragen. De inschrijvingen en controles over de schoolgang van de kinderen zijn bij haar in goede handen. Sinds 2019 doet zij dit werk zoveel mogelijk samen met ibu Agustina Noman, een jonge Papoea-vrouw die mogelijk in de toekomst het werk van Ibu Koti gaat overnemen. Sinds eind 2022 is ibu Agustina ook bestuurslid, secretaris, van PJNS Merauke.

Studenten bijdragen

Dit jaar steunen we 28 studenten op het hoger onderwijs. Ook voor hen geldt dat ze de kosten voor de aanschaf van schoolspullen niet zelf kunnen opbrengen. Ze kunnen bij het secretariaat van PJNS Merauke een aanvraag voor steun indienen.

Musamus is de universiteit van Merauke; Akbid is de verloskundigen opleiding; Akper is de verpleegkundigen opleiding; KPG is de onderwijzers opleiding; Stisipol is de ambtenaren opleiding. Het overzicht laat zien zijn er 24 studenten meisje (P) en 4 studenten jongen (L) zijn.

Dit jaar hebben we tijdens het werkbezoek contacten gelegd met Alumni van verschillende opleidingen. Voor al deze ex-studenten geldt dat ze PJNS zeer dankbaar zijn dat ze met steun hun opleiding hebben kunnen doen. We hebben o.a. een kleuterleidster en een verpleegkundige ontmoet die nu een goed baan hebben.

PJNS Merauke heeft zich ten doel gesteld Alumni actief te gaan benaderen om met hen samen na te denken over de toekomst van PJNS. Het is van belang binnen enkele jaren financiële bronnen uit het eigen land aan te boren door het teruglopend aantal donateurs in Nederland. De eerste stappen voor het oprichten van een actieve Alumni-groep zijn gezet in de vorm van het inrichten van een WA-groep.

2. Bijvoeding / een voorbeeld

Project Asmaro

PJNS steunt de kinderen van het Asmaro project met bijvoeding. Ondervoeding is een dreigend probleem in deze arme Asmatgemeenschap, die ligt aan de rand van Merauke naast het Maro voetbalstadion. Asmaro is een project van een Papoea-NGO in Merauke, ‘Papua Mandiri Sentosa’. Asmatkinderen zitten nu ruim twee jaar op een PAUD (kinderopvang) en TK (kleuterschool) waar ze met een busje naar toe gereden worden. PJNS betaalt dit vervoer. Op dit moment zijn 24 kinderen geregistreerd op de Paud/TK. De eerste groep kinderen is inmiddels doorgestroomd naar het basisonderwijs. Ibu Vero en ibu Julia zijn de leerkrachten. Zij zijn gekwalificeerd nadat ze een cursus hebben gevolgd bij de KPG. (Onderwijzersopleiding). De kinderen gaan 3 x per week in de middag naar school voor een speels en leerzaam programma. Hierna krijgen ze thuis in Asmaro een voedzame maaltijd, verzorgd door de beide leerkrachten. Ze gaan daarvoor naar het naastgelegen huis van ibu Vero waar ze op het terras de maaltijd nuttigen. Rondom de maaltijd wordt  ook aandacht besteed hygiëne zoals aan handen wassen en tandenpoetsen. Het laatste goede nieuws is dat de school per juli 2023 gelegaliseerd wordt en de leerkrachten door de overheid zullen worden betaald via de wet Bos. Wij zetten hier onze steun voor bijvoeding voort.

3. Voorbeeld van financiële bijdrage aan Internaten

Internaat Paulus Nafi, Kumbe

Omdat we twijfelden over het functioneren van dit project, ver buiten Merauke, had het bestuur in Nederland aan pater Kees de Rooij en penningmeester Christin Setyowati gevraagd eens polshoogte te gaan nemen. Zij waren zeer tevreden. Tijdens het werkbezoek jl. oktober hebben we het resultaat met eigen ogen gezien.

In het dorp Kumbe was een nieuw asrama gebouwd voor SMP en SMA studenten (lager- en voortgezet onderwijs). We werden er vriendelijk onthaald door twee 2 pastors, pastor Deo is de leider van het internaat. Zij vertelden over hun werk en waren trots op de crowdfunding die ze hadden opgezet. Daarmee hadden ze, naast met geld van de kerk, ook zelf aan de kosten voor het internaat bij kunnen dragen. De twee afdelingsleiders van de jongens en de meisjes, waren ook bij ons gesprek aanwezig. Enthousiaste jonge mensen die een belangrijk aanspreekpunt zijn voor de studenten van diverse leeftijden. We waren onder de indruk van de nieuwe gebouwen, die zagen er goed uit. Na deze introductie en kennismaking met de medewerkers hebben we een rondleiding door het internaat gehad.

Op de jongensafdeling slapen 60 studenten, op de meisjesafdeling 20. De slaapzalen zagen er netjes uit, ze waren licht en ruim. De studenten waren verzameld in de eetzaal annex studiezaal. De zaal wordt ook gebruikt voor groepsactiviteiten. Het was er ruim en licht. Studenten maken hier, of in het speciale computerlokaal, hun huiswerk. De druk op het gebruik van computers wordt steeds groter door de opdrachten die studenten van school krijgen. Ze hadden om die reden een aanvraag voor computers ingediend die al eerder door PJNS was goedgekeurd. Pastor Deo stelde ons voor aan de studenten en vertelde over de steun van PJNS. Er waren geen vragen dus vervolgde we onze rondleiding naar de keuken. Ook die zag er goed uit. Er brandde al een vuur voor het klaarmaken van de lunch. Buiten op de stoep hebben we tot slot de ‘traditionele’ groepsfoto gemaakt. Daar hebben we met diverse studenten staan praten. In het Engels lukte dat niet hoewel ze op school wel Engelse les krijgen. Taalvaardigheid in het Engels komt helaas niet voor in het curriculum van middelbare scholen. Bij een later informeel moment konden ze ons wel in het Engels vragen met hen samen op de foto te gaan. Daarna vertrokken we weer, voldaan over wat we gezien hadden, en onder veel dankzeggingen van de studenten en medewerkers in Kumbe.

Eenmalige fysieke projecten

Diverse projecten uit 2022 en 2023

 • aanschaf speel/leermateriaal en buitenspeelmateriaal voor scholen
 • renovatie van het plafond van de kleuterschool Fajar Timor in Bupul
 • renovatie van het dak van de kleuterschool Johannes Mopah Lama
 • aanschaf van tien computers voor het internaat Paulus Nafi in Kumbe
 • bouw van een watervoorziening in Eci, bij het meisjesinternaat
 • aanschaf van schoolspulletjes voor de SD-kinderen (basisschool) van Asmaro
 • nieuwbouw van de keuken van het meisjesinternaat in Mindiptana
 • aanschaf buiten- speelmateriaal voor TK Theresia in Buti  en bouw waterwering (het speelterrein staat in de regentijd onder water en dat loopt de klassen in)
 • aanschaf kasten voor TK Maria Dolorosa

Voor 5 projecten die we tijdens ons werkbezoek hebben besproken met het plaatselijk bestuur, hebben we inmiddels geld over kunnen maken door de steun van vooral ‘bekende’ donateurs. Stichting Kook in Alkmaar, De Rotary in Cuijk, De kringloopwinkel Vraag en Aanbod in Wijchen, de Stichting Financiële commissie van het jeugdwerk Antonius en Lodewijk. Een nieuwe donateur is de Stichting Gebroeders van den Bosch. Over de donateurs kun u meer lezen in onze nieuwsbrief, te vinden onder: “Wat we doen

Het totaaloverzicht van al onze projecten van 2015 tot en met 2019 kunt u vinden via deze link.

Werkwijze

In Papoea

In Merauke is bekend dat je als leerling of student financiële ondersteuning voor school kunt aanvragen bij PJNS. Ze komen hiervoor naar de penningmeester van het lokale bestuur. Daar kan de aanvrager een formulier invullen. De toekenning van steun is voor een schooljaar, 2 semesters. Studenten die gestopt zijn krijgen het tweede semester niet uitbetaald. Ook op basis van een rapportage over de resultaten wordt al of niet het tweede semester uitbetaald.

De aanvrager van een eenmalig fysiek project moet bij de aanvraag een begroting aanleveren. Aan de hand van gezamenlijk vastgestelde criteria, brengt het lokale bestuur in Merauke een advies uit aan het bestuur in Nederland.  Criteria zijn: een realistische begroting, de financiële positie van de aanvrager, de toekomstbestendigheid van de aanvraag, de mogelijkheid tot inschakelen van lokale hulpbronnen, de motivatie van de aanvrager en de aanwezigheid van een goede contactpersoon. Het bestuur in Nederland neemt vervolgens formeel een besluit over de aanvraag. In Nederland wordt zo nodig vervolgens een donateur gezocht voor het project. Contacten verlopen per mail, sms en whatsapp in de Indonesische taal.

In 2022 heeft voor het eerst een online vergadering plaats gevonden met PJNS Merauke.

In Nederland

De laatste jaren hebben wij jaarlijks gemiddeld €40.000 euro kunnen overmaken naar Papoea. Wij hebben (nog) zo’n 150 vaste donateurs. PJNS Nederland zet geld in van de vaste donateurs en doet diverse soorten activiteiten om geld in te zamelen voor fysieke projecten. Wij gaan tweejaarlijks op werkbezoek om onze projecten te bezoeken.

‘Acties’ om aandacht voor Papoea te organiseren en om geld in te zamelen:

 • we houden lezingen en geven presentaties die worden ondersteund door beeldmateriaal
 • we laten de korte film zien over ons werk waarin we 3 studenten volgen en een van onze projectleidsters in Merauke
 • we benaderen scholen en bedrijven/organisaties met het verzoek onze stichting als ‘goed doel’ te benoemen bij een actie of evenement
 • we staan op evenementen in een stand waar we ons als goed doel presenteren en etnografica uit Papoea verkopen
 • we hebben (digitaal) lesmateriaal ontwikkeld voor o.a. de basisschool over Papoea en de leefgewoonten van kinderen.
 • we geven 2 x per jaar een nieuwsbrief uit waarin we verslag doen van activiteiten in Papoea en in Nederland
 • we hebben een website over de actuele ontwikkelingen van ons werk in Papoea en Nederland
 • we geven informatie aan scholieren en studenten ten behoeve van een werkstuk of een scriptie

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?