Vastenakties

In alle katholieke parochies wordt jaarlijks voor Pasen een Vastenaktie gehouden in samenwerking met Cordaid. Iedere parochie stelt een eigen doel vast en besteed gedurende de vastentijd extra aandacht aan dat doel. Dat kan zijn door lezingen in de kerk zelf of door het houden van presentaties op katholieke scholen in de parochie. De kerk zamelt voor het doel financien in.

De parochie Antonius Abt in Scheveningen heeft in 2013 het internaat ABBA in Merauke als doel gekozen. Daarmee kan de renovatie worden afgerond waardoor de Papoeajongeren in een stimulerende omgeving kunnen wonen in de buurt van de school en zo een opleiding kunnen volgen.

De Vastenaktie van 2012 die gevoerd is in Emmen, bracht ruim € 15.000,00 op voor de inrichting van de YPPK bibliotheek in Merauke. De aktie werd gevoerd door de 4 VOM/MOV groepen (vrede, ontwikkelingssamenwerking en missie) bij Emmen. Dank aan Cordaid die het bedrag van de opbrengst verdubbelde.

Zie ook onze verslagen van voorgaande vastenacties voor meer informatie.

PJNS © 2018 Stichting Papoeajeugd naar school ANBI | CBF | Jaarrekening

Ontwerp Muntz | Bouw en hosting ReveNew