Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Laat anderen meedelen in onze welvaart.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vorm van ondernemen waarmee een bedrijf zich actief en bewust inzet voor een goed doel. Dit zijn voorbeelden van bedrijven die PJNS een warm hart toedragen:

De Stichting Samen Werken aan Projecten (stichting binnen pensioenfonds APG, bouw, glazenwasserij enz) heeft een bedrag van € 4710,00 verzameld onder personeelsleden die maandelijks een klein bedrag van hun salaris schenken. Het geld komt ten goede aan de technische school in Merauke. Van dit bedrag maken leerlingen van deze technische school zelf 40 tafels en stoelen; ook zijn 180 schoolboeken voor technische vakken aangeschaft.

De Stichting Zorgsaam voor jeugd in Tilburg heeft een"kerstgift" van € 1500,00 aan PJNS geschonken. Hiermee kunnen 2 kinderen 6 jaar naar school ! ! ! !

Wij geven u wat ideeen.

In het kader van onze onderwijsprojecten voor Papoeajeugd kan bijvoorbeeld een school in Nederland zich verbinden aan een school in Papua en voor die medeleerlingen op een ludieke wijze geld bijeen brengen voor een computer.

Een trainingsinstituut kan met haar "klanten" een bedrag inzamelen voor  de scholing van jeugd in Papua om daarmee hen mee te laten delen in ontwikkeling.

Een zorginstelling kan in het kader van de jaarlijkse kerstpakketten haar medewerkers de gelegenheid bieden een goed doel te steunen, denk aan het steunen van jongeren die een verpleegkundigen opleiding volgen.

En biblotheek kan een "pot" maken voor de aanschaf van leesboeken voor een bibliotheek in Papua.

 

Wij kunnen met u meedenken over uw ideeen!

PJNS © 2018 Stichting Papoeajeugd naar school ANBI | CBF | Jaarrekening

Ontwerp Muntz | Bouw en hosting ReveNew