De contactdag van vrienden en donateurs van PJNS was een hele stimulerende en interactieve bijeenkomst.

Zo’n 30 mensen waren aanwezig. De voorzitter verwelkomde ons en opende met een overzicht van de ontwikkelingen in ons werkgebied, het zuiden van de provincie Papoea. Gezien de steeds kleiner wordende groep donateurs, veelal mensen die door hun werk iets te maken hadden met Papoea, moeten we actief andere financiële bronnen zoeken. Daar zijn we de afgelopen jaren aardig in geslaagd. We mochten grote projecten indienen bij de Rotary in Amsterdam Nieuwendam, bij de SWAP, de personeelsvereniging van de APS. De conciërges van het regiocollege in Zwolle en een lagere school in Amsterdam, Laterna Magica adopteerden ons als goed doel. Inmiddels zijn er ook nieuwe contacten met scholen waar wij Papoea op de agenda krijgen.

Voorzitter Jan Heijs

Ook in Papoea zijn de mensen doordrongen dat ze zelf opzoek moeten naar financiën voor kinderen die naar school willen. Da pastoor in Tanah Merah neemt de verantwoordelijkheid op zich, om eigen financiën te genereren voor projecten van PJNS. In Merauke zijn diverse jongeren die vrijwillig kinderen begeleiden met als ultiem doel ze naar school te kunnen laten gaan. Wij juichen die initiatieven toe, stimuleren hen en hebben zelfs een fysiek project (beamer en laptop) kunnen steunen bij een van hen, Pondok Belajar.

Discussie vanuit de zaal

Een ander belangrijk initiatief van de afgelopen tijd is het ontstaan van de werkgroep onderwijs. Een samenwerking tussen PJNS en Hapin (Hulp aan Papua’s in nood). Wij ontwikkelen onderwijsprogramma’s voor op Nederlandse scholen om aandacht voor Papoea te vragen, onze voormalige kolonie Nederlands Nieuw Guinea. U vindt elders op de website meer informatie.

Demonstratie Merauke

Ook de actuele situatie in Papoea laat ons niet ongemoeid. Natuurlijk hebben we het ook gehad over de onrustige situatie. Papoeajeugd naar School onthoudt zich bewust van politieke uitingen over Papoea en Indonesië. Wij willen immers niet het risico lopen ons werk niet langer te mogen uitvoeren in Papoea zoals andere organisaties hebben meegemaakt.

De strijd van de Papoea’s haalt ook de Nederlandse kranten. Rassendiscriminatie is een feit en Papoea’s worden regelmatig niet als volwaardige burgers van Indonesië beschouwd. Ze komen daartegen in opstand. Zowel in Indonesië als in Papoea zelf zijn grote demonstraties geweest. In Merauke is het relatief rustig geweest met een vredige demonstratie en een verklaring van bestuurders dat Merauke een vredige gemeenschap is zonder onderscheid naar ras en godsdienst.

Wij leven mee met onze vrienden in Papoea!!!!!

“Contact”-dag

Ton van Breemen en Jan Heijs deden verslag van de werkbezoeken in 2018 en 2019. We hebben prachtige foto’s van onze projecten gezien en dat maakte voor veel donateur ons werk veel inzichtelijker. Het leidde tot levendige diskussies. In die werkbezoeken is ook de basis gelegd voor de aanvulling van het PJNS bestuur in Merauke met een nieuwe voorzitter en een nieuw lid. Dit bestuur laat nu al zien dat ze actief aan de gang gaan. De nieuwe media maken contact ook veel gemakkelijker. De bestuursleden hebben een Whatsapp groep en die werkt!

Lunch in Boerke Mutsaerts

Na een heerlijke lunch en heel veel bijpraten en inspirerende gesprekken met elkaar, vertelde Jan Heijs over toekomstige ontwikkelen van PJNS.  Door acties verzamelde gelden kan ons 10-jarenplan verschuiven van 2015- 2025 naar een plan voor 2017 -2027. Ook door diverse legaten en erfenissen kunnen wij nog langer Papoeakinderen steunen.

De toekomst ziet er ook rooskleuriger uit voor veel kinderen die door vrijwilligers worden begeleid. Marjolijn heeft via facebook contact met enkelen van hen. We hebben ze in Merauke bij elkaar gebracht en zullen stimuleren dat ze elkaar ondersteunen.

Kitong Bisa

Tot slot van de bijeenkomst heeft Marjolijn Veeger een film laten zien uit de 50er jaren die haar vader destijds in het ziekenhuis in Merauke heeft gemaakt. Voor een aantal aanwezigen was dat een feest van herkenning.