Uitnodiging contactdag

Zaterdag 16 november 2019

10:30 uur – 16:00 uur

Restaurant Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, 5037 AM Tilburg

U kunt zich opgeven bij onze secretaris Ton van Breemen tot uiterlijk maandag 11 november 2019.

De volgende  gegevens kunt u per e-mail  sturen aan info@pjns.nl:

Naam

Staat en huisnummer

Plaats en postcode

Telefoonnummer.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur

Zaal open. Ontvangst met koffie en thee

11.00 uur

Dagopening door de dagvoorzitter Jan Heijs (voorzitter)

11.10 uur

Terugblik ontwikkelingen na de vorige contactdag Jan Heijs (voorzitter)

o.a meer donaties via bedrijven en de oprichting van de werkgroep
Onderwijs t.b.v. les over Papoea in Nederland

11.30 uur

Werkbezoek 2018 Ton van Breemen (secretaris)

o.a. versterking lokaal bestuur

12.00 uur

Werkbezoek 2019 Jan Heijs (voorzitter)

o.a. verjonging lokaal bestuur, samenhang aanbrengen in
jongereninitiatieven voor bij- en nascholing in Papoea zelf.

12.30 uur

Lunchpauze (bijdrage lunch € 10.00)

13.30 uur

Toekomstige ontwikkelingen

Jan Heijs (voorzitter)

o.a. Tienjarenplan, er gaan minder kinderen naar school dan gedacht,
ideeën over toerisme naar Papoea vanuit Nederland

14.10 uur

Intermezzo: Film “uit de oude doos” van Dr. Veeger

Marjolijn Veeger(vrijwilliger)

14.30 uur

Afsluiting van het programma met daarna gelegenheid tot gezellig samenzijn tot ca 16.00 uur.

Wij hopen u te ontmoeten.