Schoolgeld en -materialen

PJNS steunt jaarlijks ruim 1200 kinderen, jongeren en jong volwassenen (financieel) zodat ze naar school kunnen.  Hieronder vertellen wij over onze speciale projecten. Kinderen in de leerplichtige leeftijd (6 - 15 jaar) kunnen in Papua gratis gebruik maken van het onderwijs maar hebben altijd te maken met bijkomende kosten. Niet gratis zijn kleuterscholen, de bovenbouw van de middelbare school en hogeschool of universiteit.

Wij steunen 5% van alle Papoeakinderen die in ons werkgebied wonen. In Merauke gaat in 2017 98% van alle kinderen naar de lagere school, dat is een verbetering ten opzichte van 2004, toen het nog  90% was.

In het binnenland gaat in  2017 50-60% van alle kinderen naar de lagere school.

De groep die we steunen bestaat voor het grootste deel uit lagere schoolkinderen en kinderen in de onderbouw van de middelbare school. De ouders van deze kinderen moeten zelf kosten maken voor schoolboeken, een schooluniform en schoeisel. Ook vraagt de school vaak een bijdrage van de ouders voor het onderhoud van het schoolgebouw. Omdat Papoea's vaak weinig inkomsten hebben is deze eigen bijdrage een drempel om daadwerkelijk naar school te gaan.

Kleuterscholen worden vaak opgezet op initiatief van een particuliere organisatie of de kerk. Omdat kinderen die de kleuterschool gevolgd hebben vaak een veel betere ondergrond hebben voor de basisschool steunt PJNS de bouw en onderhoud van kleuterscholen als de aanwezigheid van begeleiding gegarandeerd is. PJNS steunt op die voorwaarde ook aanvragen voor leermiddelen en meubilair en in sommige gevallen voor bijvoeding.

PJNS steunt leerlingen in de bovenbouw van het middelbaar onderwijs met schoolgeld en financien voor bijkomende kosten zoals hierboven genoemd. Het schoolsysteem telt het principe van ranking. Dat betekent dat leerlingen die goed presteren op de onderbouw en naar de bovenbouw willen, door goede cijfers te behalen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de overheid. In de bovenbouw van de middelbare school kiezen leerlingen al een studierichting zoals administratie, onderwijs of toerisme. In die richting kunnen ze doorstuderen op de Hogeschool of Universiteit.

Dit rankingsysteem geldt ook voor toelating op de Hogeschool of Universiteit: goede resultaten worden beloond! PJNS geeft ook financiele steun aan een aantal studenten die steun nodig hebben om een van de kaderopleidingen op de Hogeschool of Universiteit te kunnen volgen: lerarenopleiding, verpleegkundigen opleiding en technische opleidingen. Daarmee krijgen Papoea's de kans hun land mee op te bouwen.

In 2012 zijn de volgende projecten in Papua gesteund.

Santo Agustinus Bampel, lagere school

Door Katholiek Jeugdwerk den Haag is €3.500,- bijeen gebracht voor schoolboeken.

 Klik hier voor foto's.

STM Santo Anthonius, MTS in Merauke

De stichting "Samen Werken Aan Projecten". SWAP is een initiatief van de medewerkers van het pensioenfonds APG (bouw en glazenwasserij enz.) Zij hebben € 4.770,-  bijeen gebracht voor de aanschaf van veertig tafels en stoelen en technische studieboeken.

 Klik hier voor foto's.

SD Biankuk, lagere school

Deze school heeft € 3.230,- ontvangen voor schoolboeken en een eenvoudige renovatie.

Klik hier voor foto's.

Yos Sudarso, middelbare school

In 2014 heeft de Stichting Het Bosje een bedrag van  € 10.592,-  geschonken voor schoolboeken voor kinderen van arme gezinnen in de wijk Kelapa Lima in Merauke. De stichting heeft een vermogen dat tot stand gekomen is door verkoop van panden uit de katholieke jeugdhulpverlening. Uit de rente van dit vermogen worden projecten gefinancierd om arme jeugd een betere toekomst te geven. Daarmee sluit hun doel naadloos aan bij het doel van PJNS.

Klik hier voor foto's. 

 

Kuda Mati, project lager onderwijs

Het project Kuda Mati voorziet in tien arme wijken van Merauke ruim zeshonderd kinderen van een bijdrage aan de kosten voor school. Ibu Koti (60+)  trekt dit project al jaren. Zij bezoekt wijken en organiseert bijeenkomsten om ouders te informeren onder welke voorwaarden ze steun van PJNS kunnen aanvragen. De administratie is bij haar in goede handen. Sinds 2014 doet zij het samen met Ibu Alfonsa Tuknip, een veel jongere vrijwilliger die in de toekomst  het werk van Ibu Koti kan overnemen. In 2014 heeft de kringloopwinkel " Vraag en Anbod" in Wijchen € 1.000,- euro geschonken voor de aanschaf van schriften en schrijfgerei. Op een de bijgaande foto's  ziet u Ibu Koti. Ze staat naast Marten die haar op de brommer naar de diverse bijeenkomsten brengt.

 Klik hier voor foto's. 

PJNS © 2018 Stichting Papoeajeugd naar school ANBI | CBF | Jaarrekening

Ontwerp Muntz | Bouw en hosting ReveNew