Meisjesinternaat St. Anna in Mindiptana

Op dit internaat zitten 24 meisjes van 12 – 18 jaar die vervolgonderwijs volgen.

De leiding is in handen van zusters van de PRR, zusters van het heilig Hart. Zuster Celine zwaait de scepter.  Dit internaat bezoeken wij minder vaak vanwege de liging in het noorden en de vaak moeilijke omstandigheden om er te komen. Er is wel goed contact met het Bestuur PJNS Merauke. PJNS steunt dit internaat voor € 2.000,– per jaar