Meisjesinternaat Carolina in Kepi

Op het meisjesinternaat in Kepi wonen ongeveer 20 meisjes gedurende hun basis- en/of middelbare schoolopleiding. Ze komen uit verschillende kleine dorpen uit de verre omgeving. Het internaat komt onder leiding van zuster Lusia na het vertrek van zuster Hubertine. Het gebouw is jaren geleden gebouwd door de overheid met steun van PJNS. Ouders van de kinderen betalen als ze er de middelen voor hebben of steunen door voeding van hun eigen landje te brengen. PJNS  ondersteunt bij de kosten voor het naar school gaan zoals voor een uniform en schoolgerei.

Jaarlijks proberen wij voor een bedrag van € 1.100 bij te dragen.