Kuda Mati

Via dit project steunen wij zo’n 450 kinderen op basisscholen en een beperkt aantal op het primair voortgezet onderwijs (eerste 3 leerjaren). Het project is jaren geleden overgenomen van Terres des Hommes dat zich moest terugtrekken uit Papoea. Twee bestuursleden van PJNS Merauke bezoeken halfjaarlijks 12 arme wijken rondom Merauke en hebben bijeenkomsten met ouders die in aanmerking willen komen voor financiële steun vanaf de derde klas van de basisschool om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. De ouders van deze kinderen kunnen zelf niet of onvoldoende voor aanschaf zorgen van een uniform, schoolboeken en schrijfgerei. Soms vraagt de school ook aanvullend schoolgeld voor reparaties aan het gebouw. Er wordt een registratie bijgehouden van welke ouders geld hebben ontvangen. Halfjaarlijks wordt gecontroleerd of hun kinderen inderdaad naar school gaan en hoe hun resultaten zijn. De projectleidster is ibu Katarina Koti, al jaren een begrip in dorpen als Lepro, Bokem, Gudang Arang, Biankuk, Biti, Bampel, Baru, Kelapa Lima, Mopah Lama, Payum, Wasur en Manga Dua. Zij wordt sinds 2015 bijgestaan door ibu Alphonsa, leerkracht op een basisschool. In 2017-2018 waren er minder nieuwe aanvragen door tijdelijke ziekte van ibu Alphonsa waardoor zij minder naar de dorpen toe kon gaan. Ook is er minder behoefte omdat ouders in bepaalde gevallen bij de overheid steun kunnen krijgen. Ons plaatselijk bestuur in Merauke gaat die situatie in kaart brengen. Jaarlijks streven wij ernaar dit project te steunen met € 8.000,–