Project omschrijving

Jongensinternaat  Kezito in Kepi

Dit internaat was het eerste project van PJNS in 1986. Op het internaat wonen nu 11 jongens. Een klein aantal dat de basisschool of de middelbare school bezoekt. Het is nog maar zo’n klein groepje omdat jongens vanaf het eind van de basisschool vaak thuisgehouden worden om voor de familie te zorgen in de vorm van eten zoeken, hout verzamelen enz.

Het internaat staat onder leiding van zusters. Voor een leidinggevende betalen we ook een bijdrage. In totaal steunt PJNS met € 1.500,– per jaar.