Internaat Bundah Kasih Merauke

Het internaat is gevestigd achter het zusterklooster en wordt geleid door zuster Chiara.  Er komen alleen meisjes uit de grensstreek met Papua New Guinee, die daar niet veilig zijn door de aanwezigheid van grenssoldaten die hun handen niet thuis kunnen houden. Het betreft meisjes van 6-18 jaar. Het gebouw is van de zusters PBHK. Wij steunen het internaat met kosten voor levensonderhoud en schoolgaan voor ongeveer 30 meisjes en soms bij het opknappen van hun gebouw. Tijdens het werkbezoek is er gesproken over een nieuwe aanvraag om het gebouw te omheinen t.b.v. de veiligheid van de meisjes. Per meisje steunen wij gemiddeld € 55,– per jaar met een totaal van € 1650,–.