Gereedschapskisten technische school

!!! NIEUWS !!!

Na wat tegenslag in de bezorging zijn de gereedschapskisten aangekomen op de technische School in Merauke. In juli is er weer een werkbezoek waar de voortgang van het project besproken zal worden met de schoolleiding en ons plaatselijk bestuur. Ook daar zullen we weer foto’s maken en met de jongeren praten want we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het werkt. We houden je op de hoogte!!

Met dit project willen we de komende jaren arme leerlingen (15 – 18 jaar) helpen die naar de technische school van Merauke willen. Het betreft leerlingen van de richtingen motortechniek, elektra, computer, tekentechniek en houttechniek. We bieden ze de kans in het eerste schooljaar een eigen kist met gereedschap te krijgen zodat ze kunnen deelnemen aan het praktijkdeel van hun opleiding. Na de opleiding is de gereedschapskist voor hunzelf om zo op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen gaan. Dit is een jaarlijks terugkerend project waar we u van op de hoogte zullen houden.

Concreet zijn er tijdens het werkbezoek in augustus 2018 afspraken gemaakt voor elektra- en motortechniekstudenten. Er is met de school en de ouders gekozen voor een eigen bijdrage van 50% verdeeld over de drie jaar die de studie duurt. (17% per jaar)  Dat bevordert  jaarlijks het gevoel van verantwoordelijkheid voor de kisten. De kisten blijven op school en iedere les wordt de volledigheid van de kisten aan het begin en het eind van de les gecontroleerd. Ontbreekt er iets dan kan er geen les bijgewoond worden totdat de kist weer compleet is. Vroegtijdige schoolverlaters (tijdens 1e of 2eleerjaar) krijgen de gereedschapskist niet mee.

In het schooljaar 2018-2019 worden op deze manier alle arme Papoea-studenten elektra en motortechniek geholpen. Voor de studierichtingen computer, tekentechniek en houttechniek willen we dit prachtige resultaat ook bereiken. Om ook hen aan een kist te helpen, doen we een beroep op u een bijdrage te doneren.