Wie zijn wij?

'Papoeajeugd naar school' is een stichting die sinds 1986 bestaat.

Het doel van de stichting is om (ouders van) kinderen, jongeren en jongvolwassenen te steunen om onderwijs te kunnen volgen. Dit doen wij door geld in te zamelen.  Veel Papoeagezinnen kunnen schoolbenodigdheden als een uniform, schriften en schrijfgerei niet betalen. We steunen ook onderwijsgerelateerde projecten in Papua, bijvoorbeeld in de vorm van financiele ondersteuning voor internaten waardoor jeugd uit het binnenland de middelbare school kan volgen in een verafgelegen dorp of stad.  Ook steunen wij de aanschaf van boeken voor een school. Ons werkgebied is het zuiden van de meest oostelijke provincie van Indonesië: Papua

 

De Panitia, onze plaatselijke vertegenwoordiging in Merauke bestaat sinds 1989 en telt 5 leden uit de plaatselijke bevolking:

Voorzitter: vacant

Secretaris: Alphonsa Tuknip

Penningmeester: Christin Setyowati

Lid: Katarina Koti

Lid: Anna Kaize Mahuse

 

Het bestuur in Nederland bestaat uit 4 leden  met ondersteuning van vrijwillige medewerkers.

Voorzitter: Jan Heijs, 020-6658050

Secretaris: Ton van Breemen, 0251-221921

Penningmeester: Karin Buckens, 06 228 09 399

Lid: Antoon Egging, 013-463 35 55

 

Beloningsbeleid:

De besturen  bestaan uit onbezoldigde vrijwilligers. Niet-bestuursleden die meewerken ontvangen ook geen beloning.

De stichting is een ANBI instelling en presenteert jaarlijks haar jaarverslag op deze site en op de de site van CBF.

PJNS © 2018 Stichting Papoeajeugd naar school ANBI | CBF | Jaarrekening

Ontwerp Muntz | Bouw en hosting ReveNew