Wat doen wij?

 

In Nederland voeren wij allerlei soorten  acties om geld in te zamelen voor projecten in Papua.

 

Informatie-stands

Jaarlijks bezoeken wij bijeenkomsten met informatie, filmmateriaal, foto's en documentatie over ons werk in Papua. We gebruiken ook informatie-panelen als visuele ondersteuning voor ons verhaal. Het zijn manshoge panelen met prachtige foto's van Papoea's en van ons werk aan diverse actuele projecten.

Wij verkopen ook etnografica en T-shirts of tasjes met een opdruk uit Papua. En we praten met aanwezigen over Papua om zo het land en ons werk op de kaart te zetten.

In december 2016 hadden we een stand bij Landstede, het ROC in Zwolle, op hun kerstmarkt. 

In september 2017 waren we vertegenwoordigd op de stand van HAPIN op de Pasar Molen in Utrecht.

In februari 2018 stonden we op de Papuasolidariteitsdag in Amersfoort. 

Via het secretriaat kunt u ons uitnodigen een stand op uw evenement in te richten.

 

Presentaties

Bent u op zoek naar een onderwerp voor een lezing? Wij kunnen een lezing/presentatie over Papua en PJNS geven en aansluiten bij uw specifieke belangstelling.

Eind Maart 2017 waren Marjolijn Veeger en Rina van Breemen  bij KBO Alkmaar om over (onderwijs in) Papua te vertellen. Een van de leden, mevrouw Annie van der Togt, heeft verteld over haar werkzaamheden in de vijftiger jaren in Merauke, toen nog in Nederlands Nieuw Guinea.

In Mei 2017 hebben we een presentatie gegeven in Emmeloord en hebben een cheque in ontvangst mogen nemen van 1000 euro. Aves, een stichting voor primair onderwijs, had ons uitverkozen voor     " de Veer", hun jaarlijkse donatie aan een goed doel.

In Oktober hebben we een presentatie gegeven bij de Rotery  Nieuwendam, in Amsterdam.

In januari 2018 hebben we een pitch mogen geven op de basisschool Laterna Magica in Amsterdam. Wij hebben de pitch gewonnen ! en zullen tot september 2019 "het goede doel" zijn waarvoor de school geld zal inzamelen op diverse manieren.

Hebt u belangstelling? Meld u aan bij ons secretariaat.

 

 

Bezoek bedrijven en instellingen 

Bij bedrijven of instellingen die donaties overwegen (of daadwerkelijk geven aan een project in Papua) verzorgen wij presentaties over (onderwijs in) Papua. Nadien informeren wij hen over de de resultaten van het project dat het bedrijf heeft gesteund. Ter ondersteuning gebruiken wij informatiepanelen met daarop algemene informatie over Papua en PJNS en specifiek fotomateriaal over het betreffende project. 

 

 

Bij jubilea, verjaardagen enz. een donatie vragen voor PJNS i.p.v. een cadeau

Diverse  donateurs, bestuursleden en vrijwilligers hebben op deze wijze geld bijeen gebracht om de Papoeajeugd te steunen.

 

 Filmbijeenkomsten

Sinds ons jubileumjaar, 2011, is er een prachtige film over ons werk in Papua. Wij volgen daarin 3 jonge mensen die met behulp van PJNS hebben gestudeerd en daardoor een eigen toekomst kunnen opbouwen in de snel veranderende wereld in Papua. De film geeft, naast hun verhaal, een prachtig beeld van het land, haar bewoners en de cultuur. Wij hebben de jongeren de jaren erna gevolgd en zullen daarover vertellen. 

Deze film wordt vertoond aan kleine groepen mensen, vaak in de vorm van een huiskamerbijeenkomst, om hen te informeren over de situatie in Papua maar ook om met hen te praten over hoe we het beste ons werk daar kunnen voortzetten. Op deze manier willen we het draagvlak voor steun aan Papoeakinderen vergroten.

 

 

Digitaal lespakket en reis koffer over Papua, voor basisonderwijs.

Eind 2016 is er een pilot gedaan met ons nieuwe lespakket;  de evaluatie was zeer positief. Op verschillende vakgebieden worden lessen aangeboden, verdeeld in 3 kernactiviteiten en 10 keuzeactiviteiten. Hiervoor kan de reiskoffer ingezet worden als project maar die is ook geschikt om er een beprekt aantal lessen uit te geven. Er zijn meerdere koffers samengesteld. Informatie over de beschikbaarheid kunt u opvragen bij ons secretariaat: 0251 221921.

Het doel is kinderen kennis te laten maken met kinderen aan de andere kant van de wereld. Leren van hun rituelen, gebruiken en hun dagelijkse leven. 

In de Nieuwsbrief van Mei 2017 legt de initiatiefneemster, Martine van Breemen, haar werkwijze uit en vertelt ze dat er plannen zijn voor een uitbreiding van lespakketten voor voortgezet -en beroepsonderwijs, in samenwerking met Hapin. U kunt hierover lezen in de nieuwsbrief op deze site.

 

Website met actuele informatie

De website www.pjns.nl geeft informatie over ons werk in Papua en actuele verslagen van de resultaten van onze projecten. Wij informeren u over onze activiteiten om geld in te zamelen. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken. Ook kunt u naslagwerk vinden over de geschiedenis en cultuur van Papua. Op de website kunt u onze nieuwsbrieven lezen en downloaden.

 

Nieuwsbrief

Naast publicatie op de website geven we 2 keer per jaar een "papieren" nieuwsbrief uit. Dat blijven we doen omdat veel van onze donateurs daar de voorkeur aan geven. Tevens gebruiken we de nieuwsbrief als PR materiaal op bijeenkomsten. 

 

Folder

In onze folder (flyer A5 model) leest u wie wij zijn en wat we doen, en schrijven we over de Papoeabevolking en het koloniale verleden van Papua. Natuurlijk besteden we aandacht aan de wijze waarop u de stichting kunt ondersteunen.

Materialen kunt u aanvragen via de mail i74kl5t-2pVn]#[S$u[&$_v$yE[ of telefonisch via de secretaris Ton van Breemen 0251 - 221 921.

 

 

PJNS © 2018 Stichting Papoeajeugd naar school ANBI | CBF | Jaarrekening

Ontwerp Muntz | Bouw en hosting ReveNew