Geschiedenis

De geschiedenis van de stichting ´Papoeajeugd naar school´ begint in 1986. In dat jaar richtte pater Ad van Esch (MSC) de stichting op. Hij was ernstig ziek en wilde op deze manier zijn werk in de binnenlanden van Papua voortzetten. Vanaf 1971 was hij werkzaam op Kimaam, in Aboge en Kepi in zuid Papua. Daar is hij o.a. voor het onderwijs heel belangrijk geweest. Hij heeft scholen gebouwd, waarbij hij zelf architect, uitvoerder en opzichter was. Hij heeft onderwijzers bijgestaan en heeft internaten opgezet voor jeugd uit de binnenlanden. Hij had nog zoveel plannen voor de toekomst van "zijn" volk. 

In zijn geest hebben paters, broeders, zusters en leken zijn werk voortgezet. Al die jaren is er in Nederland een actief PJNS bestuur met als belangrijkste doel geld in te zamelen voor projecten in Papua.  We hebben technisch- en landbouwonderwijs ondersteund met leer- en hulmiddelen. Het systeem van schoolbeurzen is uitgebreid waardoor kinderen de nodige spullen als uniform, schriften en schreifgerei konden aanschaffen.

We werken steeds samen met de Panitia, onze plaatselijke vertegenwoordiging in Merauke, Papua, sinds 1989. Het is de voordrachtscommissie die het werkveld goed kent en vandaaruit projecten voorlegt aan het bestuur in Nederland. De leden komen uit Merauke en zijn ieder op hun eigen manier betrokken bij het onderwijs. Zij zorgen voor financiele afhandeling en verantwoording. De Panitia  en beschikt over moderne communicatiemiddelen.

Tijdens het symposium ter gelegenheid van ons 25 jarig bestaan is vooral besproken hoe we nieuwe, jonge doelgroepen kunnen bereiken die op basis van maatschappelijke betrokkenheid donateur willen worden of zich in willen zetten voor de stichting. Ons huidige donateursbestand is behoorlijk op leeftijd dus verjonging is van belang. Een belangrijk middel om op een andere manier aandacht voor Papua te krijgen is onze film; wij laten zien wat hulp van PJNS voor studenten persoonlijk betekent. We benutten inmiddels ook de sociale media om met onze stichting in de schijnwerpers te staan. Wij staan open voor suggesties en ideeën via Facebook, en tkTw/AR[.7]a]#[^Z7gJ.9J|DLN

Dat laatste periode zijn er zowel in Nederland als in Merauke veel wisselingen in de besturen geweest maar in 2016, het jaar dat PJNS 30 jaar bestond, was alles weer op orde.  

In de jaren 2013, 2015, 2016 en 2017 zijn we op werkbezoek geweest. Met name de bezoeken aan Tanah Merah en Kepi hebben er toe geleid dat meer kinderen in het binnenland naar school konden gaan. 

In Nederland hebben we veel initiatieven ondernomen om Papua op de kaart te krijgen en nieuwe donateurs te winnen. In onze nieuwsbrieven staat daar altijd verslag van.

In Papua hebben we veel jongelui ontmoet die in plaatselijke NGO's actief zijn voor hun eigen mensen. Aansluiting zoeken bij die groep is voor de komende jaren van groot belang

Een ding is zeker, we gaan door, in de geest van Pater Ad van Esch.

PJNS © 2018 Stichting Papoeajeugd naar school ANBI | CBF | Jaarrekening

Ontwerp Muntz | Bouw en hosting ReveNew