Geschiedenis

De geschiedenis van de stichting ´Papoeajeugd naar school´ begint in 1986. In dat jaar richtte pater Ad van Esch (MSC) de stichting op. Hij was ernstig ziek en widel op deze manier zijn werk in de binnenlanden van Papua voortzetten. Vanaf 1971 is hij werkzaam geweest op Kimaam, in Aboge en Kepi in zuid Papua. Daar is hij o.a. voor het onderwijs heel belangrijk geweest. Hij heeft scholen gebouwd, waarbij hij zelf architect, uitvoerder en opzichter was. Hij heeft onderwijzers bijgestaan en heeft internaten opgezet voor jeugd uit de binnenlanden. Hij had nog zoveel plannen voor de toekomst van "zijn" volk. Het opzetten van onderwijs voor papoeajeugd zodat ze hun eigen toekomst vorm kunnen geven.

In zijn geest hebben paters, broeders, zusters en leken zijn werk voortgezet. Al die jaren is er in Nederland een actief PJNS bestuur met als belangrijkste doel geld in te zamelen voor projecten in Papua. Met onze projecten sloten wij aan bij plaatselijke initiatieven om scholen en internaten te bouwen, We hebben technisch- en landbouwonderwijs ondersteund met leer- en hulmiddelen. Het systeem van schoolbeurzen is uitgebreid waardoor kinderen de nodige spullen als kleding, schoeisel en leermiddelen konden aanschaffen.

We werken steeds samen met de Panitia, onze plaatselijke vertegenwoordiging in Merauke, Papua, sinds 1989. Het is de voordrachtscommissie die het werkveld goed kent en vandaaruit projecten voorlegt aan het bestuur in Nederland. De leden komen uit Merauke en zijn ieder op hun eigen manier betrokken bij het onderwijs. Zij zorgen voor financiele afhandeling en verantwoording. De Panitia heeft een eigen kantoortje (van de katholieke kerk) en beschikt over moderne communicatiemiddelen.

In 2011 is het 25 jarig jubileum gevierd van de stichting met Nederlandse en Papua gasten. We hebben ons over de vraag gebogen hoe we de toekomst in gaan nu het klimaat rond ontwikkelingswerk zo enorm aan het veranderen is.

Tijdens het symposium in ons jubileumjaar is vooral besproken hoe we nieuwe, jonge doelgroepen kunnen bereiken die op basis van maatschappelijke betrokkenheid donateur willen worden of zich in willen zetten voor de stichting. Ons huidige donateursbestand is behoorlijk op leeftijd dus verjonging is van belang. Een belangrijk middel om op een andere manier aandacht voor Papua te krijgen is onze film; wij laten zien wat hulp van PJNS voor studenten persoonlijk betekent. We benutten inmiddels ook de sociale media om met onze stichting in de schijnwerpers te staan.Wij staan open voor suggesties en ideeën via Facebook, en ]2\m/1Mq4l$k]#[G{C]J|4`'uoX

Na 2011 hebben bestuursleden werkbezoeken gedaan, in 2013 naar Merauke en Tanah Merah en in 2015 naar Merauke. Dat laatste jaar zijn er zowel in Nederland als in Merauke veel wisselingen in de besturen geweest maar nu in 2016, het jaar dat PJNS 30 jaar bestaat, is alles weer op orde en zullen we  ons gaan richten op de uitbreiding van het aantal donateurs in Nederland. 

Een ding is zeker, we gaan door, in de geest van Pater Ad van Esch.

PJNS © 2017 Stichting Papoeajeugd naar school ANBI | CBF | Jaarrekening

Ontwerp Muntz | Bouw en hosting ReveNew