Beleidsplan

2016 

Algemeen beleid:

Statutair: Het onderwijs/welzijn van de jeugd in Papoea (Indonesië) bevorderen, op de eerste plaats het Kabupaten Merauke. Vooral door hen in de gelegenheid te stellen tot het volgen van goed onderwijs tot en met het volwassen (voortgezet-,  beroeps- en universitair)onderwijs. Voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderd. (op dit moment bestaat het vroegere Kabupaten Merauke uit de Kabupatens Merauke, Mappi en Boven-Digoel)

 1. Middelen:                                                                                                                                        Het geven van voorlichting en het werven van fondsen o.a. door het organiseren van acties, incidentele stands bij reünies, pasars in kerken, scholen en bedrijven. Het organiseren en in stand houden van een netwerk van vertegenwoordigers van onze stichting zowel in Papua als in Nederland. Het verlenen van steun aan kleinschalige (duurzame) projecten vrnl. op het gebied van onderwijs. Samen werken met organisaties die hetzelfde doel na streven als dit voor het doel van PJNS bevorderlijk is.

 

 1. Algemene beleidsuitgangspunten:                                                                                                     - Noodzakelijke ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen zoals de aanschaf van    leermiddelen, uniformen, eventuele verblijf- transport- en andere bijkomende kosten of aanvullend schoolgeld. Er wordt geselecteerd op arme kinderen/gezinnen. Voor fysieke projecten zoals renovatie, aanschaf van boeken, meubilair etc. worden alleen aanvullend op reguliere overheidsfinanciering gesteund. Alle projecten worden door de lokale commissie in Merauke (Panitia) in Papua verzameld en met een advies naar het bestuur in Nederland gezonden.

    - De aanvragen dienen zo gespecificeerd mogelijk en met zoveel mogelijk bewijzen, ingediend te     worden: ondersteuning schoolgeld met een ingevuld individueel formulier per persoon met alle gevraagde gegevens. Fysieke projecten met een begroting en offertes.

    - Het bestuur in Nederland besluit over de aanvragen op advies van de Panitia.

    - Financiële steun is nooit 100% zodat er een eigen verantwoordelijkheid over blijft.

    - Controle op uitvoering geschiedt per (fase van) een project en wordt verantwoord in de (halfjaarlijkse) nieuwsbrief en op de site. In principe wordt er iedere twee jaar een werkbezoek ter plaatse afgelegd.

 

 1. Specifieke beleidvoornemens 2016:

    - De verjongde en versterkte lokale commissie/Panitia is in 2015, conform beleidsplan 2015, voorzien van een nieuwe voorzitter. In 2016 samenwerking weer uit bouwen, contactpersoon in Kepi vinden.

    - Verder uit breiden steun aan (Papoea)jeugd in het binnenland ivm lage deel- name onderwijs (65%) t.o.v Merauke (98%). (2015 68 kinderen extra in Tanah Merah, is 28 meer dan gepland.) In 2016 aantal kinderen in Kepi uit breiden.

   - Blijven zoeken naar nieuwe vormen van fondsenwerving die ook (jongere) mensen en bedrijven, zonder persoonlijke binding met Papua, aan spreekt om de terugloop in donaties op te kunnen vangen.

   - Meerjarig financieel beleid is in 2015 ontwikkeld. We kunnen nog 7 jaar op de huidige voet door gaan i.v.m terugloop van het huidige aantal donateurs in relatie tot de duur van de opleidingen. Uitgangspunt is dat degene die we steunen de school of opleiding af kunnen maken met onze steun. Per 2015 worden ook meer beurzen aan studenten van voortgezette opleidingen verstrekt door de overheid. Ons lokaal bestuur was extra alert om aan deze studenten niet ook een beurs toe te kennen. Dat is goed gelukt. Blijft aandachtspunt, maar mogelijk kunnen we op dit punt het aantal kinderen dat we steunen minderen.

   - Gemoderniseerde website aan vullen met digitale donatie optie voor een student persoonlijk. Dat is in 2015 niet gelukt door alle bestuurswisselingen, staat nu voor 2016 gepland, maar dan per project i.p.v. per persoon.

   - Modern lesprogramma met leskist voor scholen ontwikkelen en uit proberen.

   - Starten met de samenwerking t.a.v. onderwijs met een Nederlandse collega organisatie HAPIN. Algemene ontwikkelingen en ervaringen delen in een werkgroep onderwijs. Dat is in 2015 gebeurd en wordt in 2016 doorgezet met meer organisaties. Moet in 2016 tot concrete resultaten leiden.

   - Af bouwen van beleggingen (de laatste 30%) omdat deze, na hoge opbrengsten, nu minder op brengen. In 2015 was dit net niet mogelijk gegeven koersontwikkelingen. Blijft voor 2016 aandachtspunt.

   - Het bestuur van PJNS Nederland is in 2015 geslonken van vijf naar twee personen. Het bestuur is ook weer aangevuld tot vier personen, o.a. met een nieuwe penningmeester. Voor 2016 is het plan nog één bestuurslid te vinden die de acties in Nederland kan coördineren en het aantal vrijwilligers voor acties, in standjes staan e.d.  kan uit breiden.

   - Kosten nieuwsbrief omlaag brengen zonder kwaliteitsverlies.

   - Het eigen vermogen verlagen door meer aan de doelstelling uit te geven dan er binnen komt zonder de continuïteit van de ondersteuning in gevaar te brengen. Dat is in 2015 goed gelukt door het aantal kinderen uit te breiden.

 

Begroting 2016:        

Baten                                                 € 40.588,-

Kosten                                               € 14.406,-

Doelstelling                                        € 51.798,-

Totaal kosten                                     € 65.798,-

Resultaat                                         - € 25.210,- 

 

 

Beleidsplan

2015

Algemeen beleid:
Statutair: Het onderwijs/welzijn van de jeugd in Papoea (Indonesië) bevorderen, op de eerste plaats het Kabupaten Merauke. Vooral door hen in de gelegenheid te stellen tot het volgen van goed onderwijs tot en met het volwassen (voortgezet-, beroeps- en universitair)onderwijs. Voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderd. (op dit moment bestaat het vroegere Kabupaten Merauke uit de Kabupatens Merauke, Mappi en Boven-Digoel)

 1. Middelen: Het geven van voorlichting en het werven van fondsen o.a. door het organiseren van acties, incidentele stands bij reüni’s, pasars in kerken, scholen en bedrijven. Het organiseren en in stand houden van een netwerk van vertegenwoordigers van onze stichting zowel in Papoea als in Nederland. Het verlenen van steun aan kleinschalige (duurzame) projecten vrnl. op het gebied van onderwijs. Samen werken met organisaties die hetzelfde doel na streven als dit voor het doel van PJNS bevorderlijk is.

 2. Algemene beleidsuitgangspunten:
  - Noodzakelijke ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen zoals de aanschaf van leermiddelen, uniformen, eventuele transport- en andere bijkomende kosten of aanvullend schoolgeld. Er wordt geselecteerd op arme kinderen/gezinnen. Voor fysieke projecten zoals renovatie, aanschaf van boeken, meubilair etc. worden alleen aanvullend op reguliere overheidsfinanciering gesteund. Alle projecten worden door de lokale commissie (Panitia) in Papoea verzameld en met een advies naar het bestuur in Nederland gezonden.
  - De aanvragen dienen zo gespecificeerd mogelijk en met zoveel mogelijk bewijzen, ingediend te worden: ondersteuning schoolgeld met een ingevuld individueel formulier per persoon met alle gevraagde gegevens. Fysieke projecten met een begroting en offertes.
  - Het bestuur in Nederland besluit over de aanvragen op basis van de adviezen van de Panitia.
  - Financiële steun is nooit 100% zodat er een eigen verantwoordelijkheid over blijft.
  - Controle op uitvoering geschiedt per (fase van) een project en wordt verantwoord in de (halfjaarlijkse) nieuwsbrief en op de site. In principe wordt er iedere twee jaar een werkbezoek ter plaatse afgelegd.

 3. Specifieke beleidvoornemens 2015:

  -  De verjongde en versterkte lokale commissie/Panitia voorzien van een nieuwe voorzitter.

  -  Nog verder uit breiden steun aan (Papoea)jeugd in het binnenland ivm lage deelname onderwijs (65%) t.o.v Merauke (98%). (2014: 40 kinderen extra in het binnenland.)

  -  Blijven zoeken naar nieuwe vormen van fondsenwerving die ook (jongere) mensen en bedrijven, zonder persoonlijke binding met Papoea, aan spreekt om de terugloop in donaties op te kunnen vangen.

  -  Meerjarig financieel beleid ontwikkelen tot hoe lang we nog op de huidige voet door kunnen gaan i.v.m terugloop van het huidige aantal donateurs/donaties in relatie tot de duur van de opleidingen. Uitgangspunt is dat degene die we steunen de school of opleiding af kunnen maken met onze steun.

  -  Gemoderniseerde website aan vullen met digitale donatie optie voor een student persoonlijk.

  -  Maken van een eerste start van samenwerking tav onderwijs met een Nederlandse collega organisatie. Algemene ontwikkelingen en ervaringen delen in een werkgroep onderwijs.

  -  Af bouwen van beleggingen (de laatste 30%) omdat deze, na hoge opbrengsten, nu minder op brengen.

  -  Het bestuur van PJNS Nederland is geslonken van vijf naar twee personen per 2015. Het bestuur weer aan vullen tot vijf personen, o.a. met een nieuwe penningmeester. (Inmiddels is het bestuur aangevuld met één lid.)

  -  Het eigen vermogen verlagen door meer aan de doelstelling uit te geven dan er binnen komt zonder de continuïteit van de ondersteuning in gevaar te brengen:

Begroting 2015:

Baten   € 42.306,-
Kosten € 15.050,-    
Doelstelling € 56.389,-  
Totaal kosten     € 71.439,-  
Resultaat   - € 29.133,- 

 

Beleidsplan 2015 downloaden

 

 

 

 

 

Beleidsplan

 2013 - 2014

 

 1. Statutair: Het onderwijs/welzijn van de jeugd in Papua (Indonesië) bevorderen, op de eerste plaats het Kabupaten Merauke. Vooral door hen in de gelegenheid te stellen tot het volgen van onderwijs tot en met het volwassen (voortgezet-,  beroeps- en universitair) onderwijs. Voorts al hetgeen dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevordert. (op dit moment bestaat het vroegere Kabupaten Merauke uit de Kabupatens Merauke, Mappi en Boven-Digoel) 
 1. Middelen: Het geven van voorlichting en het werven van fondsen o.a. door het organiseren van acties, stands bij reüni’s, pasars in kerken, scholen en bedrijven. Het organiseren en in stand houden van een netwerk van vertegenwoordigers van onze stichting zowel in Papua als in Nederland. Het verlenen van steun aan kleinschalige (duurzame) projecten vrnl. op het gebied van onderwijs. Samen werken met organisaties die hetzelfde doel nastreven, als dit voor het doel van PJNS bevorderlijk is. 
 1. Algemene beleidsuitgangspunten:

- Noodzakelijke ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen zoals de aanschaf van leermiddelen, uniformen, eventuele transport- en andere bijkomende kosten of aanvullend schoolgeld. Er wordt geselecteerd op arme kinderen/gezinnen. Voor fysieke projecten zoals renovatie, aanschaf van boeken, meubilair etc. worden alleen aanvullend op reguliere overheidsfinanciering gesteund. Alle projecten worden door de lokale commissie (Panitia) in Papua verzameld en met een advies naar het bestuur in Nederland gezonden.

- De aanvragen dienen zo gespecificeerd mogelijk en met zoveel mogelijk bewijzen, ingediend te worden: ondersteuning schoolgeld met een ingevuld individueel formulier per persoon met alle gevraagde gegevens. Fysieke projecten met een begroting en offertes.

- Het bestuur in Nederland besluit over de aanvragen op basis van de adviezen van de Panitia.

- Financiële steun is nooit 100% zodat er een eigen verantwoordelijkheid over blijft.

- Controle op uitvoering geschiedt per (fase van een) project en wordt verantwoord in de       (halfjaarlijkse) nieuwsbrief en op de website. In principe wordt er iedere twee jaar een werkbezoek ter plaatse afgelegd.

 

 1. Specifieke beleidvoornemens 2013-2014:

- Verjongen en versterken van de lokale commissie/Panitia.

- Uitbreiden steun aan (Papua) jeugd in het binnenland ivm lage deelname onderwijs

 (85%) t.o.v Merauke (98%).

- Fondsen zoeken om het aantal studenten aan de opleiding van onderwijzers en verpleegkundigen  uit te kunnen breiden. Deze opleidingen worden gevolgd door veel studenten uit het binnenland, die  ook weer terug gaan naar hun woonplaats als ze klaar zijn met hun opleiding. Daarmee wordt een  groot gebrek aan personeel in de scholen en gezondheidscentra aldaar bestreden.

- Zoeken naar nieuwe vormen van fondsenwerving die ook (jongere) mensen en bedrijven, zonder    persoonlijke binding met Papua, aan spreekt.

- Modernere website met berichtgeving tussen de nieuwsbrieven door.

- Maken van een kernachtige folder over ons werk tbv werven nieuwe donateurs.

- Maken van een eerste start van samenwerking tav onderwijs met een Nederlandse collega  organisatie. Algemene ontwikkelingen en ervaringen delen in een werkgroep onderwijs.

- Afbouwen van beleggingen omdat deze, na hoge opbrengsten, nu minder opbrengen. Het eigen  vermogen verlagen door meer uit te geven dan er binnen komt zonder de continuïteit van de  ondersteuning in gevaar te brengen.

- Het eeuwige adoptie fonds apart verantwoorden t.o.v. de andere fondsen.

PJNS © 2018 Stichting Papoeajeugd naar school ANBI | CBF | Jaarrekening

Ontwerp Muntz | Bouw en hosting ReveNew