De onderwijswerkgroep waarin de organisaties Papoeajeugd naar school (PJNS) en Hulp aan Papoea’s in Nood (HAPIN) participeren, werkt momenteel aan de ontwikkeling van een digitaal lesprogramma voor het basisonderwijs.

Een belangrijk attribuut voor de onder- en middenbouw is de reiskoffer die open gaat bij de introductieles. Voor de bovenbouw zit in de koffer documentatie- en presentatiemateriaal

Met de inhoud van de koffer ontdekken de kinderen het verhaal van Papoea.

Het project is in een eindstadium en op een tweetal basisscholen is er al een succesvolle try-out geweest. De leerlingen (onder-, midden- en bovenbouw) maakten, op een hele eigen en creatieve manier, kennis met allerlei aspecten van de Papuavolken. En niet alleen de kinderen gingen helemaal los, ook de ouders werden blij toen de resultaten van een project Papua vol trots werden tentoongesteld en toegelicht door de kids. Het is fantastisch om op deze manier de leerlingen, hun ouders en familieleden met het onbekende Papua te laten kennismaken. Een kennismaking die ze nooit meer zullen vergeten.

Wilt u een school aanmelden voor het project of wilt u eerst meer weten? Neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres.

De werkgroep is op zoek naar vrijwilligers die graag op een of andere manier willen meedoen. Dat kan b.v. door aan een project op een school mee te werken. Maar dat hoeft niet. Het is ook goed mogelijk om vanuit huis mee te denken en mee te helpen, b.v. als het gaat om het zoeken naar digitaal bronnenmateriaal voor deze doelgroepen. Ervaring in het onderwijs of met kinderen is een pré, maar niet per se noodzakelijk.  Lijkt het je leuk om mee te denken of te helpen? Of wil je nog meer weten? Schroom niet en neem contact op met: Martine van Breemen of Marjolijn Veeger : papuapo@hotmail.com