Tijdens het werkbezoek in de maand oktober 2022, hebben we een uitbreiding en verjonging van het bestuur PJNS Merauke kunnen realiseren. De komst van Edo Mote (voorzitter) en Zuster Elisa Parenkuan (lid) is een goede versterking. In een gezamenlijke vergadering van de besturen van Merauke en Nederland is een nieuwe taakverdeling vastgesteld. Hierover kunt u lezen in de nieuwsbrief van december 2022 die op deze website staat onder: Wat we doen/ nieuwsbrieven.

Inmiddels, begin 2024, heeft het nieuwe bestuur in Merauke regelmatig vergaderd met als resultaat dat de beschikbare nieuwe aanvragen besproken zijn en voor de goedgekeurde aanvragen inmiddels door Nederland geld is overgemaakt. Onder leiding van de penningmeester, Christin Setyowati, gaat het geld naar de betreffende projecten.

Het doel van PJNS Merauke is om, onder begeleiding van het bestuur in Nederland, naar zelfstandigheid te groeien. De eerste concrete stap daarvoor is gezet. Het lokale bestuur heeft een budget gekregen. Zij kunnen zelf besluiten welke aanvragen van leerlingen en studenten worden gehonoreerd. Het betreft, om mee te beginnen, de projecten Kuda Mati (leerlingen basisschool SD en lager middelbaar onderwijs SMP), Beurzen SMA studenten (hoger middelbaar onderwijs) en studenten Kadervorming (Universiteit). Wij geven hun nu dit vertrouwen omdat zij samen sterk genoeg zijn de lokale situatie te beoordelen. Ze sturen PJNS Nederland na de verdeling een overzicht van de scholen en hun leerlingen zodat wij daarvan op de hoogte blijven en onze donateurs goed kunnen informeren. Wij wensen het bestuur een succesvolle en fijne samenwerking!

Het lokale bestuur besluit binnenkort over de naam en een logo voor PJNS in Merauke. Daarmee kunnen zij een formele stichting oprichten en een website starten. Ook op sociale media zullen ze dan actief gaan worden.

In 2022 hebben we tijdens het werkbezoek contacten gelegd met Alumni van verschillende opleidingen. Voor al deze ex-studenten geldt dat ze PJNS zeer dankbaar zijn dat ze met hun steun een opleiding hebben kunnen doen. We hebben o.a. een kleuterleidster en een verpleegkundige ontmoet die nu een goede baan hebben.
PJNS Merauke heeft zich ten doel gesteld Alumni actief te gaan benaderen om met hen samen na te denken over de toekomst van PJNS. Het eerste plan voor het oprichten van een actieve Alumni-groep is het organiseren van een Alumni-diner tijdens het werkbezoek van zomer 2024. Verder wordt er gewerkt aan een WA-groep.