Nieuwsbrieven

Twee keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit, al sinds 1987. Die zal de komende jaren zowel digitaal als op papier verschijnen. Een deel van onze trouwe donateurs heeft niet de mogelijkheid om hem digitaal in te zien en juist zij hebben ons werk jaren gesteund.

Alle nieuwsbrieven bevatten nieuws over Papua, de stichting, PR - activiteiten in Nederland en de resultaten van ons werk.

De nieuwsbrief kent in haar geschiedenis diverse redacties die zorg hebben gedragen voor de communicatie met de donateurs en belangstellenden.We werden qua kopij gevoed door prachtige verhalen over het leven in Papua, ervaringen van medewerkers van de stichting die op werkbezoek zijn geweest, medewerkers van projecten, brieven van leerlingen over hun vorderingen enz. Ook vind u altijd de financiële verantwoording. Wij wensen u veel leesplezier over 30 jaar PJNS.

PJNS © 2018 Stichting Papoeajeugd naar school ANBI | CBF | Jaarrekening

Ontwerp Muntz | Bouw en hosting ReveNew