Verslag Contactdag maart 2016

 

Op zaterdag 12 maart hebben we onze contactdag met donateurs en vrienden van PJNS gehouden. De dag had een bijzonder tintje omdat de stichting in april 30 jaar bestaat.

 Onze gasten waren het er over eens: het was een gezellige en informatieve bijeenkomst. Men vond het erg leuk om oude bekenden weer te ontmoeten en verhalen te delen. Het was interessant om over de nieuwste ontwikkelingen van het werk van de stichting met elkaar in gesprek te gaan. 

Jan Heijs, de voorzitter,  schetste de actuele ontwikkelingen:

In 2012 steunden we 1166 kinderen met een budget van 37.000 euro

In 2016 steunen we 1260 kinderen met een budget van 51.000 euro. In 2015 is het kindertal uitgebreid met 60 kinderen uit Tanah Merah. Met name de binnenlanden hebben onze aandacht nodig want daar gaat maar 50% van de jeugd naar school. We gaan ook in Kepi onze contacten verstevigen om die reden.

Waar we in 1995 nog 1500 nieuwsbrieven verzonden zijn we in 2015 gezakt naar 900. Dat hangt nauw samen met de daling van het aantal donateurs. Op dit moment hebben we ongeveer 270 vaste donateurs. Het aantal donateurs dat zelf nog in Papua woonde of werkte wordt steeds kleiner. Met de huidige,  dalende, trend kunnen we nog 5 tot 7 jaar steun verlenen. Dat geeft ons de opdracht donateurs te vinden die op basis van andere drijfveren ons willen steunen.  We hebben de laatste 2 jaar 3 bedrijven gevonden die projecten gesteund hebben. De ervaring leert dat men graag resultaten wil zien van de bijdrage in de vorm van een foto van een fysiek project (bouw, boeken, watertank enz.). Die projecten liggen niet voor het oprapen dus moeten wij een vorm vinden om het ook interessant te laten zijn om studenten te steunen. Dat kan bijvoorbeeld door op de site studenten zich te laten presenteren en de lezer de kans te geven die student een bijdrage te gunnen.

In Papua wordt steeds meer door de gemeente geld beschikbaar gesteld aan Papoeastudenten. Om die reden houden wij goed in de gaten wie die steun ontvangen en wie/of er nog steun van ons nodig is. Cristin, onze penningmeester in Merauke let daar goed op. Zij checkt de aanvragen adhv een lijst van de gemeente.

Jan Heijs vertelde over 2 studentes, Adolphina en Imelda, die al vanaf hun eerste schooljaren steun van PJNS ontvingen en nu beide een goede baan hebben bij de gemeente. Weliswaar nog als aspirant ambtenaar maar met het vooruitzicht volwaardig medewerker te worden. Over hen schrijven we elders in deze nieuwbrief.

Ton van Breemen nam u in een prachtig reisverslag mee op ons werkbezoek naar Merauke en Tanah Merah in 2013. Jan deed verslag van het werkbezoek 2015. Samen met pater Antoon Eggink bezocht hij Merauke en omgeving.

Martine Balvers-van Breemen hield een inspirerend verhaal over het werken met onze leskist op school. Ze maakt kinderen heel nieuwsgierig door met een koffer de klas in te komen die..….van een onbekende blijkt te zijn! Daarmee begint de zoektocht naar die ander, een Papoea! Zij ontwikkelt een totaal lespakket waarmee in diverse lessen, aardrijkskunde, rekenen, taal enz. een link gemaakt kan worden met Papua. Je zou bijna weer naar school terug willen!

Als speciale gasten verwelkomden wij Elma van den Nouland en Adrie van Kralingen van de Elizabethfoundation. Deze stichting wil o.a. een bijdrage te leveren aan het bevorderen van goed onderwijs en goede gezondheidszorg, met name in die gebieden waar armoede en oorlog mensen tot prooi maken van mensenhandel. Zij hebben contact gelegd met ons omdat ze op zoek zijn naar projecten, ook in Papua. In het voorjaar gaan ze naar Merauke en zullen daar ontvangen worden door pater Kees de Rooy. Wij hebben hen geattendeerd op ons project Bunda Kasih, een internaat voor meisjes uit de grensstreek met Papua New Guinee. Zij zijn in Merauke omdat hun onderwijs daar gevaar loopt door de aanwezigheid van soldaten die jonge meisjes belagen.

Al met al een zeer geslaagde contactdag waar het bestuur weer inspiratie heeft opgedaan om enthousiast verder te gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJNS © 2018 Stichting Papoeajeugd naar school ANBI | CBF | Jaarrekening

Ontwerp Muntz | Bouw en hosting ReveNew