Onze stichting heeft besloten om meer samen te gaan werken met andere Papoea organisaties in Nederland op het gebied van onderwijs, toerisme en kunst.

Een vijftiental organisaties hebben de afgelopen zomer overlegd. Sinds 2019 bestaat er een overleg van zes Samenwerkende Organisaties voor West Papoea (SOWP). Deze heeft, onder andere n.a.v. mensenrechtenschendingen en de overstromingen in Sentani, meer aandacht voor Papoea weten te genereren in de landelijke pers en bij de regering. Dit zonder zich met politiek bezig te houden.

PJNS wordt geen lid van dit overleg. Het aan de kaak stellen van mensenrechtenschendingen in Indonesië kan ons doel, het steunen van rond de 1000 kinderen en studenten om naar school te kunnen gaan, in de weg staan. Maar we zijn verheugd dat de samenwerking groeit en kunnen elkaar wel op andere punten vinden. Onze voorstellen staan hieronder.

 

Onderwijs

We werken al sinds 2018 samen met HAPIN (onze christelijke evenknie in Nederland) in de werkgroep onderwijs. Meer organisaties kunnen daaraan deelnemen. Doel is om meer aandacht voor Papoea te genereren op scholen. De door onze stichting ontwikkelde digitale lespakketten en leskoffers over Papoea zijn nu ook beschikbaar voor andere organisaties. Ze zijn op één school uitgeprobeerd en ondertussen is er op twee scholen succesvol mee gewerkt. We zullen scholen blijven benaderen om ons verhaal te leren kennen!

 

Toerisme

Door jongeren in Merauke is aangeven dat men het toerisme naar Merauke wil bevorderen. Dit vereist inzicht in de wensen van toeristen, gidsen die Engels spreken, interessante locaties die men kan bezoeken, vervoer en slaapgelegenheid. Het bezoeken van enkele van onze projecten is zeker mogelijk. In Merauke worden hiervoor ideeën uitgewerkt.

We denken dat in Merauke voor hooguit een week een toeristisch programma te realiseren is.  Maar ook op andere plaatsen in Papoea zijn mogelijkheden en locaties die andere organisaties opgezet hebben. Andere organisaties in Nederland hebben in Biak en op Raja Ampat huizen die beheerd worden door Papoea’s waar toeristen nu al worden ontvangen. In het noorden is goede samenwerking met twee gidsen opgebouwd. Zo komt het geld direct ten goede aan Papoea’s.

We organiseren niet zelf de reizen maar kunnen wel bestaande contactpersonen aan bevelen om desgewenst een verblijf te faciliteren. Zodra Merauke ook kan meedoen zullen we dat melden.

 

Kunst

Om Papoea wat meer op de kaart te zetten is er eind 2019 in Amsterdam door Hapin een tentoonstelling gerealiseerd met een Papoea kunstenaar (Dicky Takndare) met twee Nederlandse kunstenaars met roots in Papoea (Tanya Barnau Sythoff en Wendela de Vries). Een zeer geslaagd initiatief, zowel voor de beeldvorming over Papoea als voor de drie kunstenaars. Wij waren er zijdelings bij betrokken. Wellicht is een vervolg mogelijk?

In Merauke is er een alsmaar groeiend museum voor Papoeakunst. Jonge mensen maken in de museum werkplaats kunstvoorwerpen op de traditionele manier. In de lounge serveren ze een drankje. De initiatiefnemer geeft Papoeajongeren zo de kans om te werken onder begeleiding. Voor toeristen interessant om te bezoeken.

We krijgen nogal eens Papoea kunst- en gebruiksvoorwerpen cadeau om ten bate van PJNS te verkopen. Dat kan echter maar sporadisch op manifestaties. Het voorstel is om met meerdere Papoea organisaties deze kunst te gaan tentoonstellen en verkopen via een website.

Op deze wijze steunen we Papoea op weer nieuwe manieren!!!!

Jan Heijs, voorzitter.