Home2019-06-12T20:26:57+02:00

Doelstellingen

  • De stichting ‘Papoeajeugd naar school’ (PJNS) geeft al 32 jaar op diverse manieren financiële steun aan jeugd in Papoea.

  • Het gaat om jeugd die alleen mét deze financiële steun onderwijs kan volgen vanwege de economische positie van hun ouders.

  • Het gaat om jeugd van 4 t/m 24 jaar, van kleuterschool t/m beroepsopleiding. We faciliteren de aanschaf van schoolmaterialen en uniformen maar ook projecten zoals internaten waar kinderen uit de binnenlanden wonen tijdens hun opleiding.

  • Onze steun zetten wij in voor jeugd in het zuidelijk deel van Papoea. De belangrijkste plaatsen zijn Merauke, een stad aan de kust, en in het binnenland Kepi, Tanah Merah en Mindiptana. In de binnenlandse regio’s gaat nog geen 60% van de jeugd naar school.

  • Onze steun omvat altijd maximaal 75% van de aanvraag om zo zelfinitiatief te stimuleren. Bij iedere aanvraag wordt lokale steun van de overheid eerst overwogen.

Nieuws

We gaan samen op reis naar het verre Papoea en we nemen mee…..

De onderwijswerkgroep waarin de organisaties Papoeajeugd naar school (PJNS) en Hulp aan Papoea’s in Nood (HAPIN) participeren, werkt momenteel aan de ontwikkeling van een digitaal lesprogramma voor het basisonderwijs. Een belangrijk attribuut voor de onder- en middenbouw is de reiskoffer die open gaat bij de introductieles. Voor de bovenbouw zit in de koffer documentatie- en presentatiemateriaal Met de inhoud van de koffer ontdekken de kinderen het verhaal van Papoea. Het project is in een eindstadium en op een tweetal basisscholen is er al een succesvolle try-out geweest. De leerlingen (onder-, midden- en bovenbouw) maakten, op een hele eigen en creatieve [...]

Lees meer

Uitgelicht Project

!!! NIEUWS !!!

Na wat tegenslag in de bezorging zijn de gereedschapskisten aangekomen op de technische School in Merauke. In juli is er weer een werkbezoek waar de voortgang van het project besproken zal worden met de schoolleiding en ons plaatselijk bestuur. Ook daar zullen we weer foto’s maken en met de jongeren praten want we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het werkt. We houden je op de hoogte!!

Met dit project willen we de komende jaren arme leerlingen (15 – 18 jaar) helpen die naar de technische school van Merauke willen. Het betreft leerlingen van de richtingen motortechniek, elektra, computer, tekentechniek en houttechniek. We bieden ze de kans in het eerste schooljaar een eigen kist met gereedschap te krijgen zodat ze kunnen deelnemen aan het praktijkdeel van hun opleiding. Na de opleiding is de gereedschapskist voor hunzelf om zo op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen gaan. Dit is een jaarlijks terugkerend project waar we u van op de hoogte zullen houden.

Concreet zijn er tijdens het werkbezoek in augustus 2018 afspraken gemaakt voor elektra- en motortechniekstudenten. Er is met de school en de ouders gekozen voor een eigen bijdrage van 50% verdeeld over de drie jaar die de studie duurt. (17% per jaar)  Dat bevordert  jaarlijks het gevoel van verantwoordelijkheid voor de kisten. De kisten blijven op school en iedere les wordt de volledigheid van de kisten aan het begin en het eind van de les gecontroleerd. Ontbreekt er iets dan kan er geen les bijgewoond worden totdat de kist weer compleet is. Vroegtijdige schoolverlaters (tijdens 1e of 2eleerjaar) krijgen de gereedschapskist niet mee.

In het schooljaar 2018-2019 worden op deze manier alle arme Papoea-studenten elektra en motortechniek geholpen. Voor de studierichtingen computer, tekentechniek en houttechniek willen we dit prachtige resultaat ook bereiken. Om ook hen aan een kist te helpen, doen we een beroep op u een bijdrage te doneren. Zie hieronder de meter die aangeeft hoe ver we al zijn…..!  Onze hartelijke dank!

Benodigd:  € 5.650,-

Behaald 58%

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

Wat u kunt doen?

Jagers-verzamelaars & 4-wheel drives in Papua